Typewisselingen en maximalisatie passagiers

24 sep. 2014

Momenteel zijn er onder de KLM cabinecollega's zo'n honderd meer zieken dan gemiddeld. KLM is daarmee in feite door hun 'buffer' van extra menskracht heen. Door typewisselingen kan het zijn dat er in plaats van een 747 combi een all pax doorkomt of een 777-300 in plaats van een 200.
Momenteel zijn er onder de KLM cabinecollega's zo'n honderd meer zieken dan gemiddeld. KLM is daarmee in feite door hun 'buffer' van extra menskracht heen.

Door typewisselingen kan het zijn dat er in plaats van een 747 combi een all pax doorkomt of een 777-300 in plaats van een 200. Aangezien er door het hoge ziekteverzuim onvoldoende cabinecrew beschikbaar is om aan te vullen tot het benodigde aantal ca's, leidt dit tot het maximeren van passagiersaantallen tot 50 per ca in de economyclass.   

Behoud van serviceniveau
Vanuit het OCC wordt de bovenstaande norm dan ook gecommuniceerd naar de stations, gezagvoerder en (senior) purser. Deze is vastgesteld om te kunnen voldoen aan het serviceniveau zoals dat door onze passagiers wordt verwacht. Bij de VNC komen echter vragen en reacties binnen omdat er in sommige gevallen toch anders wordt besloten. Wij willen er daarom op aandringen om je aan de norm te houden en deze niet te overschrijden. Het lijkt wellicht een mooie geste om meer passagiers mee te nemen dan de servicenorm  toelaat, maar in de praktijk blijkt dit niet positief uit te pakken. Passagiers ervaren een minder serviceniveau dan waar KLM voor staat en kunnen op basis daarvan ervoor kiezen om met een andere maatschappij te vliegen.

 

 

KLM sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA