Tweede KLM VVR 2020 opengesteld

19 okt. 2020
Vandaag is de tweede VVR 2020 (Vrijwillige Vertrek Regeling) door KLM opengesteld. Doel is om samen met andere maatregelen op vrijwillige basis - zoals detachering - in deze onzekere tijd boventalligheid en daarmee eventueel gedwongen ontslag zoveel als mogelijk te voorkomen.

De VVR staat voor al het cabinepersoneel sinds vanmiddag 13.00 uur open tot en met vrijdag 6 november 17.00 uur. De inhoud van deze regeling is gelijk aan de eerste VVR van 2020 en biedt een financiële vergoeding afhankelijk van de lengte van je dienstverband:

Eerste 10 dienstjaren: 0,25 bruto maandsalaris per dienstjaar
Vanaf het 11e dienstjaar: 1 bruto maandsalaris per dienstjaar
Maximale vergoeding: totaal 18 bruto maandsalarissen

De VNC heeft aangedrongen op een tweede openstelling onder meer omdat onze leden aangaven er bij de eerste openstelling nog over te twijfelen. Niet alleen zijn er collega’s die moe(s)ten wennen aan het idee om eventueel deze grote stap te zetten, ze wilden ook de prognose voor de luchtvaart nog wat afwachten. Nu is de netwerkproductie van KLM voor de winter 2020 helaas naar beneden bijgesteld ten opzichte van de verwachting eind juli en zijn de vooruitzichten voor 2021 uiterst onzeker. Daarbij is het werken aan boord onder de huidige omstandigheden voor sommigen ook niet meer wat het was: collega’s missen de interactie met de passagiers en onderling. Bovendien maken de vele hotelquarantaines het ook niet gezelliger op de route. Tot slot staan we aan de vooravond van een reductie op arbeidsvoorwaarden. Alles bij elkaar kunnen bovenstaande aspecten voor cabinecollega’s reden zijn om alsnog vrijwillig te vertrekken.   
  
Meerdere vrijwillige instrumenten
We hebben in het met KLM op hoofdlijnen overeengekomen Sociaal Plan meerdere vrijwillige middelen opgenomen om boventalligheid te helpen voorkomen. Denk aan: een deeltijdvariant van de VVR; detachering; overstap naar andere sectoren buiten KLM en verruiming van de permanente deeltijdregeling voorafgaand aan pensioen. Deze zaken moeten nog definitief worden afgekaart en hiertoe hebben we deze week overleg. Zodra er daadwerkelijk een akkoord is, kan daar verder inhoudelijk over worden gecommuniceerd.

Verdere info tweede VVR 2020
Ga voor meer info naar de KLM newsapp en MyKLM. Mocht je daarna nog vragen hebben dan kun je die aan KLM stellen middels een mail naar: VVR2020@klm.com.

Mocht je verder nog informatie willen, dan kun je contact opnemen met de VNC servicedesk, we helpen je graag.

KLM sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA