• home
  • Actueel
  • Tweede Kamer neemt motie over greep in KLM kas aan

Tweede Kamer neemt motie over greep in KLM kas aan

30 jan. 2015

Woensdagavond was het spoeddebat in de Tweede Kamer over het voornemen van de AF/KL holding om het kasgeld van KLM af te romen en naar Frankrijk te sturen. Tijdens dat debat hebben eigenlijk alle luchtvaartwoordvoerders van de politieke partijen zich tegen dit plan uitgesproken en 
Woensdagavond was het spoeddebat in de Tweede Kamer over het voornemen van de AF/KL holding om het kasgeld van KLM af te romen en naar Frankrijk te sturen. Tijdens dat debat hebben eigenlijk alle luchtvaartwoordvoerders van de politieke partijen zich tegen dit plan uitgesproken en staatssecretaris Mansveld opgeroepen dit dan ook te voorkomen. 


Tijdens het debat zijn wel vijf moties ingediend. In verschillende bewoordingen beoogden alle moties eigenlijk hetzelfde: de staatssecretaris op te roepen om al haar mogelijkheden aan te wenden om de greep in de KLM kas te voorkomen. Niet alle moties zijn een dag later door de voltallige Tweede Kamer aangenomen, maar de belangrijkste wel. In die motie vraagt de Kamer de staatssecretaris om zich krachtig uit te spreken voor financiële zelfstandigheid van KLM. Bovendien verzoekt ze de staatssecretaris om samen met KLM, de stichtingen SAK 1 en 2 (waar de landingsrechten van KLM in zijn geborgd), de AF/KL holding en de Franse regering met een plan te komen om een gezonde financiële positie van KLM te garanderen en te voorkomen dat winsten worden afgeroomd om structurele verliezen van Air France te compenseren.

Allemaal een blauw hart
Het was goed om te constateren dat iedereen, inclusief de staatssecretaris, benadrukt dat ze een blauw hart heeft en KLM en Schiphol ziet als een belangrijke motor van de Nederlandse economie. Het wereldwijde netwerk dat door KLM via Schiphol wordt aangeboden, is van essentieel belang voor het Nederlandse bedrijfsleven en vestigingsklimaat.

Er zijn natuurlijk meer bedreigingen voor KLM dan alleen deze Franse greep in de kas. De groeimogelijkheden van Schiphol en de oneerlijke concurrentie van low cost en Golf carriers worden door de luchtvaartwoordvoerders van de verschillende politieke partijen ook benoemd en onderkend. Een motie die de staatssecretaris aan moet sporen om ook daar meer actie op te ondernemen werd nog even aangehouden maar wordt hopelijk ook op korte termijn aangenomen.

Het VNC bestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA