• home
  • Actueel
  • Tweede Kamer neemt belangrijke moties luchtvaart aan

Tweede Kamer neemt belangrijke moties luchtvaart aan

3 jul. 2020
Naar aanleiding van het debat van afgelopen woensdag in de Tweede Kamer over de staatssteun aan KLM werden maar liefst zeventien moties ingediend door de verschillende politieke partijen. Tien daarvan werden tijdens de stemming gister afgewezen en zeven aangenomen, waaronder twee moties die de pijn mogelijk verzachten voor de onderhandelingen over herstructurering tussen KLM en de bonden:

-
De motie van Chris Stoffer (SGP) verzoekt de regering erop aan te dringen bij KLM om werknemers met
een inkomen tot anderhalf keer modaal zoveel mogelijk te ontzien bij het herstructureringsplan. Dit in het kader van de uitspraken van minister Hoekstra dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen.

-
De motie van Henk Nijboer (PvdA) verzoekt de regering erop toe te zien dat KLM zoals gebruikelijk de
vakbonden bij de onderhandelingen betrekt. Met het oog op een gebalanceerde uitkomst van die onderhandelingen.

Lobby werpt vruchten af
Voor beide zaken is een stevige lobby ingezet door de VNC en haar collega-bonden, onder meer door middel van een position paper en een gezamenlijk statement. Daarbij lag onze focus precies op deze twee zaken: het ontzien van de middeninkomens en ruimte laten aan de sociale partners tijdens de onderhandelingen over het herstel van KLM.  

Alle aangenomen en verworpen moties met betrekking tot het luchtvaartdebat kun je bekijken op https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P11168

Sectiebestuur KLM

Word nu ook lid/Become a member

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA