• home
  • Actueel
  • transavialeden stemmen unaniem voor individueel beschikbare pensioenpremie

transavialeden stemmen unaniem voor individueel beschikbare pensioenpremie

21 dec. 2017
De afgelopen dagen hebben wij drie pensioenledenvergaderingen gehouden, waarbij de opkomst goed was. Er is unaniem gekozen voor een individueel beschikbare-premieregeling (bij BeFrank).

Onze pensioenadviseur heeft de verschillen tussen de voorliggende opties (middelloonregeling bij Stap en de VNC-voorkeur individueel beschikbare-premieregeling bij BeFrank) uitgelegd. Ook is uitgebreid stil gestaan bij de (beleggings)risico’s van een individueel beschikbare-premieregeling.

Invoering per 1 januari
Hieruit leidt de VNC af dat de aanwezige leden in hun afweging tussen het verwachte pensioenresultaat en het beleggingsrisico het hogere verwachte pensioenresultaat in een individueel beschikbare-premieregeling zwaarder hebben laten wegen dan het hogere risico dat daarmee gepaard gaat. Door de uitkomst van de stemming zal jullie pensioenregeling (een individueel beschikbare-premieregeling) vanaf 1 januari 2018 door BeFrank worden uitgevoerd. Belangrijk hierbij is dat het om nieuw op te bouwen pensioenen gaat. Er verandert dus helemaal niets aan de reeds opgebouwde pensioenen bij NN en Aegon.

Tijdens de informatiesessies bleek er sprake van enkele misverstanden naar aanleiding van onze eerdere communicatie. Bij deze willen wij deze misverstanden graag uit de weg ruimen:
* Jullie eigen bijdrage aan de pensioenregeling wijzigt niet. Die blijft 7,5% van de pensioengrondslag. De aanpassing van de pensioenregeling heeft dus geen effect op jullie nettoloon. Ook niet als je in een hogere beschikbare-premiestaffel komt doordat je in een andere leeftijdscategorie gaat vallen.
* Dat de beschikbare premie stijgt naarmate je ouder wordt, is een fiscaal voorschrift. Dat komt omdat pensioenopbouw voor ouderen duurder is dan voor jongeren. De pensioenpremie van een oudere kan immers minder lang renderen dan die van een jongere. Ook nu geldt overigens dat transavia voor ouderen een hogere pensioenpremie betaalt dan voor jongeren. Dit is alleen niet zichtbaar.
* Ook bij BeFrank is een partnerpensioen op risicobasis verzekerd. Wel kan dat iets lager zijn dan in de huidige situatie. Maar dat heeft te maken met een fiscale maatregel. Mocht je onverhoopt tijdens het dienstverband komen te overlijden, dan wordt dat partnerpensioen levenslang (dus tot zijn of haar overlijden) aan je partner uitgekeerd.
* Bij het partnerpensioen tellen niet alleen de achterliggende dienstjaren mee. Maar ook de jaren tussen het moment van overlijden en de pensioenleeftijd van 67 jaar.
* Ook is de zogenoemde premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid nog steeds verzekerd. Dat betekent dat de pensioenopbouw gewoon blijft doorlopen tot de pensioendatum (of eerdere revalidatie) mocht je arbeidsongeschikt raken. Wel is de vorm anders dan nu. Voortaan blijven bij arbeidsongeschiktheid de beschikbare premies gestort worden. Daarbij wordt de premie verhoogd zodra je in een andere leeftijdscategorie valt. De leeftijdsafhankelijke premiestaffel blijft dus gevolgd worden, net alsof je niet arbeidsongeschikt bent geworden. Overigens hoef je als arbeidsongeschikte zelf geen premie (7,5% van de pensioengrondslag) meer te betalen.
* De VNC en transavia gaan niet over de tot 1 januari 2018 opgebouwde pensioenen. Dat is de verantwoordelijkheid van het bestuur van het pensioenfonds. Die opgebouwde pensioenen heeft het pensioenfonds herverzekerd bij AEGON (vanaf 1 januari 2013) en Nationale-Nederlanden (vóór 1 januari 2013). De garantie dat de bij AEGON en Nationale-Nederlanden opgebouwde pensioenen niet verlaagd worden, blijft gewoon van kracht.
* Je mag en kunt niet zelf beleggen bij BeFrank. Je volgt een van de aangeboden lifecycles (Defensief, Neutraal of Offensief). Onder voorwaarden kun je wel tussentijds switchen tussen de lifecycles.
* Het beleggingsrisico wordt door BeFrank automatisch afgebouwd als je dichter bij de pensioendatum komt. Dat geldt niet alleen voor nieuwe premies maar ook voor het sinds 1 januari 2018 opgebouwde pensioenkapitaal (bestaande uit de premies en het rendement daarover).

Tot slot wijzen we nog op de Afbouw- en Wachtgeldregeling. Die biedt de mogelijkheid om (gedeeltelijk) eerder te stoppen met werken. Deze wordt volledig door transavia gefinancierd. De pensioenopbouw wordt in beginsel volledig voortgezet. Let er wel op dat als je er vóór je 57-ste gebruik van maakt, vanwege fiscale voorschriften de pensioenopbouw plaatsvindt op basis van je werkelijke inkomen. Dat is een lagere pensioenopbouw dan als je gewoon werkt.

Deze problematiek speelt niet als je op of na je 57-ste gebruik gaat maken van de Afbouw- en Wachtgeldregeling. Dan heb je wel volledige pensioenopbouw, alsof je volledig doorwerkt.

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en alle goeds voor 2018! Ook wanneer je standby staat of moet vliegen, maak er iets moois van met elkaar!

Sectiebestuur transavia

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA