• home
  • Actueel
  • Transavia ziet toch ruimte om HID-ers terug te vragen

Transavia ziet toch ruimte om HID-ers terug te vragen

1 mei 2021
Na een roerige periode is er ook weer een beetje goed nieuws. Nadat er ruimte is ontstaan voor herindiensttreders (HID-ers) heeft Transavia afgelopen week een uitvraag gedaan voor basisstation Eindhoven. Vrijdag (30 april) kwam daar ook nog wat extra ruimte bij op Rotterdam en is er wederom een uitvraag gedaan bij deze groep.

Als VNC zijn we blij dat er ruimte is voor HID-ers, ondanks dat wij ook beseffen dat er niet voor iedereen plek zal zijn.

Barbox
Naar aanleiding van een publicatie vanuit het KLM bestuur zijn er wat vragen binnen gekomen bij het Transavia sectiebestuur over de barbox waar aan gerefereerd is in het bericht. Vanuit Transavia is er in een eerder stadium gecommuniceerd met zowel ons als VNC sectiebestuur als met het korps dat er sprake is van 2 verschillende cao’s en dus verschillende afspraken. De Transavia collega's vallen onder de Transavia cao en de KLM collega's die worden gedetacheerd onder de KLM cao. Zij vliegen wel onder de Transavia WRR.

Er is vanuit Transavia aangegeven dat vanwege die 2 aparte cao's, de barbox alleen aan Transavia personeel zal worden uitgekeerd (dus niet aan stagiaires* of KLM collega's). Als VNC Transavia sectie zullen wij er ook op toezien dat deze afspraak zal worden nageleefd.
Bij een hogere omzet aan boord zal deze dus onder minder mensen verdeeld hoeven worden, waardoor de netto uitkering hoger zal zijn. Na anderhalf jaar een directe aanslag op het salaris door zeer weinig vluchten en omzet zien wij dit als een mooie opsteker voor Transavia collega’s.

KLM heeft overigens met hun werknemersorganisaties een aparte afspraak over een barbox uitkering gemaakt. Transavia is hiervan op de hoogte maar heeft ook bij KLM aangegeven dat zij de vergoeding alleen aan het eigen personeel zal uitkeren.

Sectiebestuur Transavia


(* stagiaires vallen niet onder de cao, zij hebben een stage-overeenkomst)

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA