• home
  • Actueel
  • Transavia vraagt cabinemedewerkers om tijdelijke inlevering reis- en routekosten

Transavia vraagt cabinemedewerkers om tijdelijke inlevering reis- en routekosten

26 mrt. 2021
In ons bericht van 26 februari j.l. heeft het sectiebestuur aangegeven dat wij met Transavia in gesprek waren over het inhouden van de reiskosten nu de productie drastisch is gedaald en er niet of nauwelijks  reiskosten worden gemaakt door de medewerker.

In de afgelopen periode heeft het sectiebestuur meerdere keren overleg gevoerd over de exacte uitvoering hiervan.
De VNC heeft continu aangegeven dat dit voor alle domeinen gelijk moet zijn. De intentie van het bedrijf was om de afspraken te laten gelden voor de maanden maart en april. Wij hebben benadrukt omdat dit een cao-item betreft en dat de afspraken pas in werking kunnen treden na een eventuele goedkeuring van de leden na stemming.

Gemaakte afspraken
Op donderdag 25 maart zijn partijen tot de volgende afspraken gekomen:
Voor de maanden maart en april is de afspraak gemaakt dat de reiskosten voor de helft worden vergoed. Als er reiskosten worden gemaakt die boven dat bedrag uitkomen dienen deze te worden gedeclareerd. De routekosten kunnen ook gedeclareerd worden tot een maximumbedrag van €61 (naar rato). Onder de routekosten vallen: maaltijden en consumpties voor onderweg, onderhoudskosten uniform (denk aan bv. aanschaf panty’s) en telefoonkosten gemaakt voor het werk.

De exacte uitwerking
Aangezien de betalingen voor de maand maart al klaar stonden is er besloten om voor deze maand de bedragen uit te keren zoals gepland. Dit ook omdat er nog een ledenraadpleging moet plaatsvinden over dit onderwerp. In de maand april zullen - na goedkeuring van onze leden - de reiskosten en routekosten 100% worden ingehouden (50% van de maand maart en 50% van de maand april). Het voorstel van Transavia is om in de maand mei dan alsnog de routekosten van maart in te houden, de gemaakte kosten kunnen dan eveneens in de maand mei worden gedeclareerd.

Maart: Medewerker ontvangt de volledige reiskosten en routekosten en betaalt zelf voor de parkeerpas.
April: Medewerker ontvangt geen reiskosten en routekosten.
De gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd wanneer deze boven de 50% zijn. (Voor de kilometers zijn dit de werkelijk gemaakte kilometers)
Transavia betaalt de parkeerpas, ongeacht welke parkeerplaats je hebt.
Mei: Omdat in maart de volledige routekosten worden uitgekeerd worden deze in mei ingehouden. De gemaakte kosten kunnen wel worden gedeclareerd tot een maximumbedrag.

Stemming:
Zoals vermeld betreft dit een cao-item en daar zal over moeten worden gestemd.
In de loopt van volgende week zullen wij jullie op de hoogte stellen wanneer deze stemming zal plaatsvinden.

Mocht je naar aanleiding van dit bericht of andere zaken nog vragen hebben kun je deze sturen naar sectiebestuur.transavia@vnconline.nl

Angela Visser & Antonie Kloots
sectiebestuur Transavia

Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel. De VNC is samen sterk met de kracht van de gezamenlijkheid en oog voor het individu!

Word nu ook lid/Become a member

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA