• home
  • Actueel
  • transavia tbids in ontwikkeling naar goede roosters

transavia tbids in ontwikkeling naar goede roosters

22 mrt. 2019
Achter de schermen wordt dagelijks flink gesleuteld aan de diverse regels (KPI’s) om uiteindelijk voor alle transavia cabinecollega’s een goed rooster te genereren. Tijdens de roosterontwikkelingen worden veelvuldig wijzigingen aangebracht, vaak ook door aandacht voor de bevindingen van collega’s uit de praktijk.

Dit maakt een juist moment van berichtgeving over de stand van zaken best lastig. Dat optimale moment is er pas als we in de afrondende fase belanden en zo ver is het nog niet. Er valt namelijk, naar wij als VNC inschatten, nog steeds heel veel werk te verzetten om tot het eindpunt van definitief gezondere roosters te komen.

Knelpunten oplossen
Zoals eerder al benoemd, zijn uit de testfase al verschillende verbeterpunten naar voren gekomen waarmee knelpunten dienen opgelost te worden. Echter, lang niet alles dat wij als verbetering willen zien in de nieuwe roosters leidt daadwerkelijk tot een beter rooster. Nieuwe regel instellingen die het rooster positief beïnvloeden leiden bijvoorbeeld meer dan eens tot een verslechtering van andere regels en sturingen die eerder goed waren. Binnen tbids zal dus ook naar een fatsoenlijk compromis worden gezocht.

De VNC gaat voor een ruime voldoende
Het proces binnen de tbids werkgroep loopt inmiddels zo’n anderhalf jaar. Als sectiebestuur hebben wij de laatste maanden steeds sterker de behoefte om onze visie op tbids naar buiten te brengen. Onze leden vragen logischerwijs waar we nu staan met dit proces. Een meer dan ruim voldoende scorende rooster-optimizer, zoals wij dat voor ogen hebben, is er wat ons betreft nog niet. We gaan als VNC niet voor een zesje maar minstens voor een dikke zeven. Liever nog zien we een goed cabine rooster dat iedereen uiteindelijk met een veel hoger cijfer zal beoordelen, wat een fikse uitdaging is voor de werkers aan dit project.

We vragen geduld voor een goed resultaat
Voorlopig zijn er steeds issues die opgelost moeten gaan worden, daarom vragen we toch nog wat geduld. Als telkens tussentijdse thema’s die nog aan verandering onderhevig zijn toch gepubliceerd worden, zal de onduidelijkheid kunnen toenemen. Dit kan tot verkeerde ideeën leiden en voeding zijn voor de sterk in waarheidsgehalte wisselende verhalen in de wandelgangen. Doorgaans blijft negatieve informatie langer hangen en daar is niemand bij gebaat. We zien namelijk helaas dat de tbids-onzekerheid bij sommige collega’s leidt tot angst of pessimisme wat weer tot weerstand kan leiden

Wisselwerking tussen cabinekorps en transavia
Het bedrijf wil door nieuwe en gezondere roosters in combinatie met een geautomatiseerd systeem uiteindelijk beter voor haar cabinepersoneel zorgen. transavia is de laatste jaren fors gegroeid en heeft behoefte aan automatisering omdat het handmatige indelingsproces veel van de betreffende afdeling vraagt. Maar als de nieuw te ontwikkelen roosters onvoldoende kwaliteit laten zien, kan het cabinepersoneel onvoldoende goed voor transavia zorgen. En deze opbouwende wisselwerking moet er wel zijn! Mochten de huidige tbids dilemma’s niet tot een meer dan goed en gezond rooster leiden, dan zal het cabinepersoneel de huidige WRR meer dan ooit omarmen en is tbids verder weg dan ooit.

Voor de VNC is en blijft het van het allergrootste belang dat er een goed rooster voor cabinepersoneel komt. Beter dan dat het nu is, niet gelijk aan en zeker niet slechter!

Sectiebestuur transavia

Lees je als cabine-collega mee maar ben je (nog) geen VNC lid? Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC. Word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Zo doe je echt mee met invloed op jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en jouw toekomst. Hoe meer leden, hoe sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel.

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA