• home
  • Actueel
  • transavia: ongebruikelijke stemming voor functie sectiebestuurder

transavia: ongebruikelijke stemming voor functie sectiebestuurder

8 apr. 2020
In februari dit jaar kondigde de VNC aan dat de zittingstermijn van Angela Visser, sectiebestuurder transavia, in april 2020 verloopt en dat zij zich wederom kandidaat zal stellen. Omdat er formeel sprake is van een vacature konden ook andere transavia leden van de VNC zich verkiesbaar stellen voor deze positie.

Vervolgens werd een ledenvergadering gepland voor dinsdag 14 april, waar onze leden hun stem zouden kunnen uitbrengen op de kandidaat/één van de kandidaten. Tevens zou het sectiebestuur tijdens deze vergadering een update geven over de cao gesprekken die er in de tussentijd geweest waren en over de stand van zaken van dat moment.

Inmiddels zijn we ingehaald door de werkelijkheid omtrent de Corona-crisis en hebben we jullie moeten melden dat de cao overleggen zijn opgeschort.  
Door de Corona-maatregelen kon ook de geplande ledenvergadering niet door gaan. Echter, de termijn van Angela Visser verloopt deze maand en daar moet formeel nog steeds over gestemd worden. De statuten van de VNC schrijven voor dat er op personen niet digitaal gestemd kan worden, maar de vereiste bijeenkomst van leden is op dit moment niet mogelijk. Inmiddels is daar de volgende oplossing voor bedacht:

Enige kandidaat
Er heeft zich bij de VNC geen enkele andere kandidaat gemeld, Angela Visser is dus de enige kandidaat voor deze functie.
De vraag die wij onze transavia leden via een enquête gaan voorleggen is de volgende:

Er is slechts 1 kandidaat voor de vacature van sectiebestuurder, wilt u over deze kandidaat stemmen? Indien u het niet nodig vindt om over deze kandidaat te stemmen, en dus NEE stemt, zal deze met uw goedkeuring worden benoemd.

** Nee, er hoeft niet gestemd te worden
** Ja, er moet wel gestemd worden

Wanneer wordt deze enquête verstuurd?
Op vrijdag 10 april vanaf 11.00 uur ontvang je een mail met daarin de stemlink. Deze zal weer vanuit een extern bureau worden verzonden en de stemming is anoniem. Het is erg belangrijk dat je deze enquête invult!
Op dinsdag 14 april om 14.00 uur sluit de stemming en zullen wij later die dag de uitslag bekend maken.

Wanneer je geen stemlink hebt ontvangen, kijk dan in de spambox. Nog steeds geen mail? Stuur dan een mail naar sectiebestuur.transavia@vnconline.nl, wij verzamelen dan de betreffende mailadressen en zorgen dat deze dinsdagochtend alsnog een stemlink ontvangen. (i.v.m. 2e Paasdag op maandag)

Vragen?
Heb je nog vragen, stuur deze dan naar: sectiebestuur.transavia@vnconline.nl

We hopen op jullie medewerking in deze lastige tijden!

sectiebestuur transavia
Antonie Kloots & Angela Visser

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA