• home
  • Actueel
  • transavia: invulling protocol coronacrisis 2e NOW periode

transavia: invulling protocol coronacrisis 2e NOW periode

11 jun. 2020
Afgelopen periode is er meer bekend geworden over de invulling van de 2e NOW periode. Deze zal voor 4 maanden gaan gelden, dus van 1 juni t/m 30 september 2020. transavia zal wederom een aanvraag indienen voor deze regeling.

Bij de eerste NOW-periode heeft de VNC met transavia diverse afspraken gemaakt over flexibiliteit, inzet van vakantiedagen en tegemoetkoming van reis- en routekosten.
Voor de tweede periode wilde transavia de gemaakte afspraken deels verlengen, deels anders inzetten. Daarover zijn gesprekken gevoerd met de cabinebonden en waaruit de volgende afspraken zijn uitgekomen.

Flexibiliteit:
Voor de roosterperiode van 8 juni tot en met 16 augustus 2020 geldt:
** De weekenddagen blijven in de roosters staan zoals reeds opgenomen;

** Trainingen die nog niet zijn gecanceld, blijven in de roosters staan;

** De roosters worden waar mogelijk ingedeeld met een NI. Een NI kan uiterlijk 2 dagen van tevoren worden omgezet naar een standby. Een NI kan uitsluitend worden omgezet in een standby. Check hiervoor continu je CRP. Je weet dus uiterlijk 2 dagen van tevoren of je vrij bent of niet;

** Gedurende bovenstaande periode (8 juni t/m 16 augustus) kan er worden afgeweken van de standby regel dat er minimaal 2 en maximaal 4 standbys ingepland kunnen worden. Er kan dus een enkele standby worden ingepland;

** Gedurende bovenstaande periode (8 juni t/m 16 augustus) wordt de -2/+2 regel verruimd naar -3/+3;

** Gedurende bovenstaande periode (8 juni t/m 16 augustus) mag er alleen voor trainingssituaties, waar het van belang is om binnen 2 weken een on top off vlucht uit te voeren om weer legal te worden, worden afgeweken van de -3/+3 regeling. Echter alleen in overleg met desbetreffend crewlid. Bij afwijking zal er geen compensatie van bewilliging plaatsvinden.

Bovenstaande afspraken zijn hetzelfde als de eerder gemaakte afspraken. Echter de afspraak over de top off vlucht binnen 2 weken en het eventueel afwijken van de -3/+3 regel in overleg is daar aan toegevoegd voor collega’s om weer legal te worden.
Als sectiebestuur vragen wij ook direct jullie toestemming om deze afspraken rondom flexibiliteit onder dezelfde condities te verlengen tot uiterlijk 1 oktober mocht daar aanleiding toe zijn.

Vakantiedagen:
transavia streeft in de 2e NOW periode naar ‘opbouw is afbouw’. In deze periode zal er contact worden opgenomen met collega’s die in de periode 1 april 2020 – 1 oktober 2020 geen twee weken vakantie hebben gepland, over hoe en wanneer deze dagen kunnen worden ingedeeld.
transavia houdt rekening met reeds genoten of aangevraagde (en gehonoreerde) vakantiedagen.

Reiskosten en routekosten
1. Met ingang van 1 juni 2020 tot en met (uiterlijk) 30 september 2020 worden geen reiskostenvergoeding - zoals opgenomen in bijlage 4 van de CAO Transavia Cabinepersoneel - en geen routekosten uitgekeerd aan de cabinemedewerker die minimaal gedurende de helft van de maand, van het begin van de maand tot en met de 15e van de maand,  (nog) geen vluchtopdrachten heeft kunnen uitvoeren, om de volgende redenen:

** Medewerkers behoren tot de risicogroep zoals gedefinieerd door het RIVM waardoor zij hun normale werkzaamheden niet kunnen uitoefenen;
** Medewerkerszijn mantelzorger en worden door transavia gefaciliteerd om niet hun normale werkzaamheden uit te oefenen;
** Medewerkers kunnen niet vliegen omdat zij nog niet legal zijn;

2. Voor de medewerker vermeld onder 1, zal transavia, indien de medewerker geen reiskostenvergoeding ontvangt, de eigen bijdrage voor de parkeerkosten zoals opgenomen in bijlage 4 artikel 4 van de cao transavia Cabinepersoneel, voor haar rekening nemen.

3. Reiskosten woon/werk die door de medewerker vermeld onder 1 wel gemaakt worden kunnen gedeclareerd worden. De medewerker kan per opkomst een declaratie indienen ter hoogte van de €0,19 cent per kilometer, ongemaximeerd.

4. Routekosten die door de medewerker vermeld onder 1 wel worden gemaakt voor de uitvoering van een vluchtopdracht, kunnen worden gedeclareerd tot een maximum van €15,00 per vluchtopdracht, gemaximeerd op het bedrag dat een medewerker normaal per maand aan routekosten ontvangt.

5. Voor declaraties als bedoeld bij punt 3 en 4 geldt de eerder op Tnet gepubliceerde instructie.

6. Overige cabinemedewerkers ontvangen de reiskostenvergoeding conform bijlage 4 van de CAO transavia Cabinepersoneel en de routekosten conform CAO.

Sociaal Plan:
Er is tussen de bonden en transavia een afspraak gemaakt om in juni in overleg te gaan over een sociaal plan. De VNC heeft gevraagd om de werkgelegenheid te waarborgen tijdens de komende NOW periode, transavia zegt deze garantie niet te kunnen geven. Overigens heeft transavia wel aangegeven alles op alles te zetten om gedwongen ontslagen in de toekomst zo veel mogelijk te beperken.
Uiteraard zien wij het als onze taak om, mocht het onverhoopt toch tot ontslagen komen, een eerlijk en ruimhartig sociaal plan met transavia af te spreken, met voorwaarden die recht doen aan de inzet van de werknemers.

Live stream & stemmen:
Doordat er in dit protocol deels andere afspraken zijn opgenomen, zal er  over gestemd moeten worden door de VNC leden.
Voorafgaand aan de stemming zal er een live stream plaatsvinden via de besloten VNC HV cabin crew pagina voor leden op vrijdag 12 juni om 11.00 uur.
De digitale stembus gaat dan open op vrijdag 12 juni om 16.00 uur  tot en met dinsdag 16 juni 14.00 uur.
De stemlink ontvang je vrijdag vanaf 16.00 uur, ontvang je deze niet, check dan de spambox van je mail. Mocht je nog steeds geen mail hebben ontvangen, neem dan contact met ons op dan gaan we zorgen dat je maandag alsnog een stemlink ontvangt.

Mocht je na het lezen van bovenstaande afspraken vragen hebben, kun je contact opnemen met het VNC sectiebestuur via: sectiebestuur.transavia@vnconline.nl, het WhatsApp telefoonnummer voor berichten of telefonisch naar het secretariaat via 020-5020480.

Angela Visser & Antonie Kloots
sectiebestuur transavia

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA