transavia doet VNC eindbod

7 sep. 2017
Gisterenochtend is het VNC sectiebestuur uitgenodigd door transavia voor een gesprek over het door ons gestelde ultimatum richting het bedrijf. transavia heeft een nieuw voorstel voor wat betreft het loon gedaan om te komen tot een nieuwe cao voor het cabinepersoneel: 1,5 procent per 1 december 2017 en 1,5 procent per 1 april 2018. Met dit voorstel heeft transavia een volledige invulling gegeven aan het ultimatum van de VNC op het gebied van de looneis van 3 procent structureel. Het bedrijf heeft aangegeven de looneis van het onderhandelingsresultaat als uitgangspunt te hebben genomen. De looneis van 3 procent is het grootste pijnpunt van het onderhandelingsresultaat eerder dit jaar, waardoor de leden destijds niet akkoord zijn gegaan. Aangezien de werkgever gisteren niet verder heeft willen onderhandelen over het loon, kan dit laatste loonbod van transavia worden gezien als een eindvoorstel dat we jullie hieronder zullen toelichten.
 
Twee van de drie
De VNC leden hebben destijds aangegeven drie zaken belangrijk te vinden alvorens hun goedkeuring te kunnen geven aan een nieuwe cao. Het allerbelangrijkst was - en is – onze minimale eis van een structurele loonsverhoging van 3 procent over twee jaar. Ten tweede moet de loonsverhoging absoluut onvoorwaardelijk zijn. Dat wil zeggen dat de leden zich niet op voorhand vast zullen leggen aan afspraken die gekoppeld worden aan de loonsverhoging van 3 procent. Daarbij moet duidelijk zijn dat uiteindelijk het de VNC leden zijn die stemmen over welke wijziging dan ook. Daar ben je tenslotte lid voor van de VNC. Als derde werd ook gesproken over het effect van de loonsverbetering in de jaren 2017 en 2018 zelf. transavia heeft altijd aangegeven geen structurele loonsverhoging toe te willen kennen met terugwerkende kracht. Het eindbod dat transavia nu op tafel heeft gelegd voldoet aan twee van de drie voorwaarden gesteld in ons ultimatum. De 3 procent zal structureel zijn en dus voor altijd in het loon aanwezig zijn voor de maandelijkse salarisuitbetaling. Het werkt daarnaast door naar ieders pensioenopbouw, het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering. Het bod van transavia voorziet echter niet in het totale volume over het jaar 2017. Over de eerste drie maanden van het jaar 2018 is er ook sprake van een tijdelijk volumeverlies. Vanaf april 2018 zit de 3 procent structureel in z’n geheel in het salaris verwerkt. Feit is dat twee van de drie hierboven gestelde eisen onder druk van het ultimatum aan transavia, worden ingewilligd.
 
Actiebereidheid VNC leden heeft betekenis
De VNC weet dat de actiebereidheid onder het cabinepersoneel groot is. Ruim 89 procent van de stemmers heeft voor acties gestemd zoals we jullie gisteren via de diverse communicatiekanalen hebben laten weten. Het stellen van een ultimatum, de vooraankondiging van acties, de onrust die dit tot gevolg had, hebben er mede voor gezorgd dat er opnieuw beweging is gekomen aan de zijde van de werkgever. Dit alles heeft geresulteerd in een verbeterd loonbod. Inmiddels is het verschil tussen de VNC en HV minder groot geworden. Je kunt je dan vervolgens afvragen of het voeren van acties dan nog wel passend genoeg is.
 
Wel of geen acties?
Met het eindbod van transavia is de situatie inmiddels niet meer dezelfde als die van voor het eindbod. Het bedrijf is voor tweederde tegemoet gekomen aan het ultimatum dat de VNC heeft gesteld. De vraag die dan meteen opkomt is of de geplande stakingsacties nog juridisch voldoende valide zijn. Uiteraard wil de VNC met haar leden zich als vakbond gesteund blijven voelen door de wettelijke regels die met een dergelijk conflict met een werkgever gemoeid zijn. Tijdens de ledenvergadering is dit ook met de aanwezige leden besproken. Actievoeren om het actievoeren is nooit de intentie van de VNC leden geweest. De rechter zal altijd achteraf bekijken of onze acties rechtmatig geweest zijn. Daar kan nooit aan voorbij gegaan worden. In het proces kunnen er wellicht nog veranderingen plaatsvinden die ertoe leiden dat de leden toch om acties vragen. Het is en blijft een democratisch proces. Vooralsnog is besloten om de aangekondigde acties op te schorten. Onze planning om acties te gaan uitvoeren staat voor het ogenblik in de spreekwoordelijke koelkast.
  
Onze leden zal om een oordeel worden gevraagd
Het VNC sectiebestuur heeft na intens beraad besloten om dit nieuwe eindbod van transavia te beschouwen als een nieuw onderhandelingsresultaat. Jullie blijven als collega’s tenslotte degenen die ja of nee beslissen over jullie primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden. Wederom zal het verbeterde eindvoorstel van transavia neutraal aan de leden ter stemming worden voorgelegd. Op deze manier kunnen alle leden beslissen of ze hiermee akkoord gaan of toch nog over willen gaan tot acties richting transavia.
 
Ledeninfosessie en vergaderingen
De komende tijd zullen we meerdere infosessies houden om het één en ander nader toe te lichten. De eerste infosessie zal worden gehouden op donderdag 21 september op het VNC kantoor te Schiphol-Oost, van 14:00 - 16:00 uur. Volgende week zullen meer data voor de andere infosessies op de diverse meldstations bekend gemaakt worden. In de week van 23 oktober kan er op dit onderhandelingsresultaat via de digitale manier worden gestemd. Op 27 oktober zal in de ledenvergadering de uitslag van de stemming bekend worden gemaakt.
 
Sectiebestuur transavia

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA