• home
  • Actueel
  • transavia: compensatie opsparen later van kracht

transavia: compensatie opsparen later van kracht

30 mrt. 2016

In het transavia principeakkoord hebben wij de afspraak gemaakt dat men de compensatie inhaalrust en de compensatietijd gaat opsparen. Dit gaat echter pas in werking treden wanneer wij met de optimizer gaan werken.
De VNC zit in de werkgroep optimizer, hierin onderzoeken we waaraan dit automatisch indelingssysteem moet voldoen. Momenteel is nog onbekend wanneer we precies met de optimizer gaan werken.

Vooralsnog zal de compensatie rust en de inhaalrust na 7 weken worden uitgekeerd. Het is van toepassing op de volgende artikelen van het principeakkoord;

Compensatietijd
Bijlage 7, artikel 5.2.c
De aangetaste tijd wordt verdubbeld en vervolgens in hele uren naar boven afgerond. De uitkomst wordt beschouwd als compensatietijd. De compensatietijd wordt opgespaard in blokken van 24 uur en wordt conform artikel 2.2 direct aansluitend aan een blok van vrije tijd in een eerstvolgende periode van 28 dagen gegeven.

Bijlage 7, artikel 5.3.b
De compensatie tijd wordt opgespaard in blokken van 24 uur en wordt conform artikel 2.2 direct aansluitend aan een blok van vrije tijd in een eerstvolgende periode van 28 dagen gegeven.

Bijlage 7, artikel 6.1.d
Door toepassing van punt c zal het verschil tussen de nieuw berekende rust en de actueel genoten rust als inhaalrust worden beschouwd. De inhaalrust wordt opgespaard in blokken van 8 uur en conform artikel 2.2 direct aansluitend aan een blok van vrije tijd in een eerstvolgende periode van 28 dagen gegeven.

Bijlage 7, artikel 6.2.2.d
Indien de vertraging tot gevolg heeft dat de rust, voortvloeiend uit punt 4.1.b niet volledig kan worden genoten, kan deze rust verminderd worden tot de wettelijke normale minimum rust. De tekortgenoten wordt als inhaalrust gegeven. De inhaalrust wordt opgespaard in blokken van 8 uur en conform artikel 2.2 direct aansluitend aan een blok van vrije tijd in een eerstvolgende periode van 28 dagen gegeven. Na 6 roosterperiodes zal de inhaalrust aan het eerste blok van vrije tijd van de volgende roosterperiode worden gegeven, ook als deze minder dan 8 uur bedraagt.

Bijlage 7, artikel 6.3.1.a
Indien de vertraging tot gevolg heeft dat de rust, voortvloeiend uit punt 6.1.c niet volledig kan worden genoten, kan deze rust verminderd worden tot de wettelijke normale minimum rust. Het tekort genoten rust wordt als inhaalrust gegeven. De inhaalrust wordt opgespaard in blokken van 8 uur en conform artikel 2.2 direct aansluitend aan een blok van vrije tijd in een eerstvolgende periode van 28 dagen gegeven. Na 6 roosterperiodes zal de inhaalrust aan het eerste blok van vrije tijd van de volgende roosterperiode worden gegeven, ook als deze minder dan 8 uur bedraagt. Indien de medewerker een dienstverband heeft korter dan 6 roosterperiodes, zal de compensatie en de inhaalrust aan het begin van het eerste blok vrije tijd van de laatste roosterperiode worden gegeven.

Heb je nog vragen, mail ons gerust op sectiebestuur.transavia@vnconline.nl.

sectiebestuur transavia

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA