• home
  • Actueel
  • transavia achtergrond pensioenuitvoeringsvormen

transavia achtergrond pensioenuitvoeringsvormen

12 dec. 2017
Met behulp van onze pensioendeskundige is de VNC met transavia tot een principe-akkoord op een pensioenregeling gekomen. We willen dit positief aan de leden ter stemming voorleggen en geven jullie daarom informatie over het gelopen onderzoek naar de verschillende pensioenuitvoeringsvormen.
Allereerst is het een onderneming niet toegestaan om een pensioenregeling zelf uit te voeren. Dat moet door een andere rechtspersoon dan de eigen onderneming gebeuren. De wet schrijft voor op welke wijze een pensioenregeling wel mag worden uitgevoerd.

1.
Via pensioenfonds bij verzekeraar
Deze variant zou voortzetting van de huidige situatie betekenen. Het voordeel hiervan is dat de in het verleden opgebouwde pensioenen nooit verlaagd kunnen worden. Deze garantie is echter erg duur en ook de pensioenopbouw is vanwege de lage rente erg kostbaar. Daarnaast heeft het bestuur van SPTGC (Stichting Pensioen transavia Grond- en Cabinepersoneel) aangegeven dat voortzetting van het pensioenfonds niet langer gewenst is. Bovendien zou het pensioenfonds veel te klein worden omdat het grondpersoneel vanaf 1 januari 2018 ook niet langer de pensioenregeling door SPTGC laat uitvoeren.

2.
Via pensioenfonds zonder tussenkomst verzekeraar
Een pensioenfonds kan een pensioenregeling ook zelfstandig uitvoeren. Dat doen verreweg de meeste pensioenfondsen in ons land. Het aantal pensioenfondsen is de afgelopen periode enorm gedaald, van 900 naar 250. Vooral de kleine pensioenfondsen zijn ermee gestopt. Ons pensioenfonds kan, zeker zonder deelname van het grondpersoneel, zeer klein genoemd worden. De redenen waarom andere kleine pensioenfondsen zijn gestopt, gelden daarom zeker voor SPTGC. Deze optie ligt dan ook niet voor de hand.

3.
Rechtstreeks bij verzekeraar
Deze derde optie is eigenlijk dezelfde als de eerste. In de eerste optie fungeert het pensioenfonds eigenlijk alleen als doorgeefluik. De redenen om optie 1 af te wijzen gelden dus eveneens voor variant 3.

4.
Via een bedrijfstakpensioenfonds
Bedrijfstakpensioenfondsen voeren de pensioenregeling uit voor werknemers binnen een bedrijfstak. Er zijn twee bedrijfstakpensioenfondsen die een serieuze optie zouden kunnen zijn voor de uitvoering van onze pensioenregeling. Het gaat om het Pensioenfonds Vervoer en PGB.
Pensioenfonds Vervoer is afgevallen vanwege de premiehoogte. Die bedraagt op dit moment 30% van de pensioengrondslag. Het gat met de premie die voor ons beschikbaar is (17,75% van de pensioengrondslag) was veel te groot.
PGB is van oorsprong het pensioenfonds voor de werknemers van grafische bedrijven. De laatste jaren is dit pensioenfonds voor steeds meer bedrijfstakken en bedrijven de pensioenregeling gaan uitvoeren. Bij PGB zou de premie weliswaar een minder groot probleem zijn geweest dan bij Pensioenfonds Vervoer. Maar PGB moest op grond van de wet eisen stellen aan de toekomstige CAO-loonsverhogingen bij transavia. Die voorwaarde was voor transavia niet acceptabel.

5.
Via internationaal pensioenfonds
Een andere mogelijkheid voor de uitvoering van jullie pensioenregeling is een internationaal pensioenfonds, bijvoorbeeld in België. Dat wordt ook wel de België-route genoemd (via United Pensions). De regels voor Belgische pensioenfondsen zijn wat betreft de financiering in het algemeen wat minder zwaar dan in Nederland. Daar staat tegenover dat de onderneming moet bijstorten als het pensioenfonds er financieel niet goed voorstaat. Een dergelijke bijstorting past niet bij de huidige afspraak van een vaste premie. Omdat een oplossing voor dit probleem onzeker was, wilde transavia deze richting niet inslaan.
Morgen informeren we jou over de twee overgebleven uitvoeringsvormen.

Ledenvergaderingen en stemmen
We staan aan de vooravond van een belangrijke keuze over jouw toekomstige pensioenregeling. Het is dan ook van groot belang dat jij je stem uitbrengt. Dat kan na afloop van één van de drie ledenvergaderingen op 18 december (15:00-17:00 uur), 20 december (10:00-12:00 uur) en 21 december (15:00-17:00 uur) op ons VNC kantoor te Schiphol-Oost. Onze pensioenadviseur zal daar een uitgebreide toelichting geven en eventuele vragen beantwoorden. We hopen jou dan ook te mogen begroeten op één van onze vergaderingen.

Sectiebestuur transavia

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA