• home
  • Actueel
  • transavia achtergrond: individueel beschikbare premieregeling

transavia achtergrond: individueel beschikbare premieregeling

14 dec. 2017
We informeren je met dit 4e deel in het kader van een toekomstig bestendig pensioen voor transavia cabinepersoneel. We hopen hiermee inzicht te verschaffen in de best wel ingewikkelde processen rondom pensioenen. De VNC heeft overigens gekozen voor BeFrank, deze PPI voert ook de pensioenregeling uit voor de vliegers van transavia.

Met inzicht stemmen kan dan na afloop van één van de drie ledenvergaderingen op 18 december (15:00-17:00 uur), 20 december (10:00-12:00 uur) en 21 december (15:00-17:00 uur) op ons VNC kantoor te Schiphol-Oost. Onze pensioenadviseur is daar ook beschikbaar voor een uitgebreide toelichting en het beantwoorden van eventuele vragen .

Met behulp van diezelfde pensioendeskundige is de VNC met transavia tot een principeakkoord op een pensioenregeling gekomen. We willen dit positief aan de leden ter stemming voorleggen en middels de artikelenreeks duidelijk maken waarom.

Individuele pensioenspaarrekening
De VNC verkiest een individuele beschikbare premieregeling boven een APF (Algemeen Pensioenfonds). In een individueel beschikbare-premieregeling heeft iedere werknemer een pensioenspaarrekening. Daarop wordt maandelijks een premie gestort die afhankelijk is van je leeftijd. Hoe ouder je bent, des te hoger het percentage van de pensioengrondslag dat beschikbaar is. Dat is een voorschrift van de Belastingdienst. De reden is dat een premie voor jongeren langer kan worden belegd dan voor ouderen. Naar verwachting levert dat een hoger rendement op voor een jongere dan voor een oudere. Dat is in feite geen andere situatie dan de huidige situatie en bij Stap (APF). De pensioenopbouw is voor een jongere goedkoper dan voor een oudere.
In het volgende overzicht zie je welke premie voor jou beschikbaar komt.

Beschikbare-premiestaffel
(% van pensioengrondslag)
Leeftijd   Premie

20-24
10,2
25-29
11,6
30-34
13,1
35-39
14,8
40-44
16,7
45-49
19,0
50-54
21,6
55-59
24,5
60-64
28,1
65-67
31,4

Het saldo op de pensioenspaarrekening wordt voor je belegd, je zelf dus geen beleggingskennis nodig want je mag dat niet zelf gaan doen. Je hebt wel de keuze uit drie zogenoemde lifecycles. Een lifecycle geeft per leeftijd aan hoe het saldo wordt belegd: jongere werknemers hebben nog een lange periode tot de pensioendatum en kunnen meer beleggingsrisico lopen dan hun oudere collega’s. Voor jongeren wordt daarom via de lifecycle meer in aandelen belegd dan voor ouderen. Het verlagen van het belang in aandelen naarmate je ouder wordt, gebeurt automatisch. Je hebt wel de keuze uit een defensieve, neutrale of offensieve lifecycle. Als je zelf geen keuze maakt, wordt de neutrale lifecycle toegepast. Ook moet je aangeven of je na pensioneren een vaste of een variabele uitkering wenst.

Hoeveel pensioen je na pensionering ontvangt, hangt af van hoe de beleggingen het hebben gedaan. Je loopt in een dergelijke regeling het volledige beleggingsrisico. Wij zijn ons daar terdege van bewust. Maar bij Stap weten we zeker dat de pensioenopbouw bij de huidige rentestand erg laag is, wat geen gewenste situatie is.

Betere uitkomsten
Om beide opties goed te kunnen vergelijken zijn er 2.000 economische scenario’s over een lange periode doorgerekend. Daaruit is gebleken dat in het overgrote deel van de scenario’s hogere pensioenen bereikt worden in een individuele beschikbare-premieregeling (bij BeFrank), dan bij het APF (Stap). Er zijn ook scenario’s waarin Stap beter uitkomt dat is echter in een beperkt aantal.
In onderstaand overzicht zijn enkele berekeningsuitkomsten opgenomen inzake de toekomstige pensioenopbouw. De opbouw in de achterliggende jaren is buiten beschouwing gelaten.
Tijdens de informatiebijeenkomsten zullen meer resultaten aan jullie gepresenteerd worden. Bij de-ze bedragen is geen rekening gehouden met inflatie en de bedragen zijn in euro’s op de pensioen-datum weergegeven.

Ouderdomspensioen op pensioendatum  (in EUR)

Scenario
35-jarige
35-jarige
45-jarige
45-jarige
55-jarige
55-jarige
                             Stap
BeFrank
Stap
BeFrank
Stap
BeFrank


Slecht weer
17.200
18.000
11.100
11.800
2.100
2.900
Normaal
40.200
56.400
24.100
32.000
3.700
4.700
Goed weer
80.500
202.500
43.000
92.100
5.400
7.800

In de tussentijd zijn er bij 2 PPI’s (PremiePensioenInstelling) offertes aangevraagd voor een individueel beschikbare-premieregeling. Op basis daarvan heeft de VNC gekozen voor BeFrank. Deze PPI voert ook de pensioenregeling uit voor de vliegers van transavia.

Ledenvergaderingen en stemmen
We sturen jullie nog een samenvatting van het gelopen proces en de conclusies die de VNC heeft getrokken. Erna staan dan de drie ledenvergaderingen met stemrondes gepland. We staan hiermee aan de vooravond van een belangrijke keuze over jouw toekomstige pensioenregeling. We hopen jou dan ook te mogen begroeten op één van onze vergaderingen.

Sectiebestuur transavia

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA