Tour d'horizon en een nieuw Erelid op ALV

26 jun. 2014

Leden van alle secties (ArkeFly, KLC, KLM, transavia.com) werden gisteren tijdens de Algemene Ledenvergadering ALV door het bestuur bijgepraat over het reilen en zeilen van hun vakbond. Voorzitter Annette Groeneveld opende de vergadering en herdacht met een kort in memoriam de
Leden van alle secties (ArkeFly, KLC, KLM, transavia.com) werden gisteren tijdens de Algemene Ledenvergadering ALV door het bestuur  bijgepraat over het reilen en zeilen van hun vakbond.

Voorzitter Annette Groeneveld opende de vergadering en herdacht met een kort in memoriam de leden/collega's die dit jaar zijn overleden.

Vervolgens was er een tour d'horizon waarin belangrijke gebeurtenissen die VNC breed speelden kort werden toegelicht. Denk aandeWalk out for Safety; het overlijden van voorzitter Ton Scherrenberg; verschuivingen en nieuwe collega's in de sectiebesturen; Cao onderhandelingen; Verkiezingen van de KLM en KLC Ondernemingsraad en Groepscommissie fracties; de lobby in Europees Parlement tegen verruiming van de wettelijke rust en de demonstratie tegen de vliegtaks in Den Haag.

Van flexwetten tot fiscale kaders
Aansluitend kwamen bestuursleden aan het woord over de ontwikkelingen binnen hun secties: transavia.com, KLC, ArkeFly en KLM. Zo werd uitleg gegeven over de afgesloten Cao's en nog lopende Cao onderhandelingen; over de nieuwe werkgroepen waar de verschillende mogelijkheden binnen de nieuwe flexwet worden uitgezocht (n.a.v. wetgeving versoepeling ontslagrecht) en de aanpassingen vanuit overheidswege (fiscaal kader 2014/2015) die zullen drukken op de pensioenopbouw. De rechtszaak van een aantal ex Martinair collega's tegen KLM,  waarin de VNC zich voegde om KLM aan haar Cao afspraken te houden: ofwel geen horizontale instroom. Na afwijzing van het geëiste Overgang van Onderneming  is onlangs bekend dat de Stichting cabinebelangen hiertegen in hoger beroep gaat. Never a dull moment...

Jaarcijfers
Om je leden goed te kunnen vertegenwoordigen moet natuurlijk ook het huishoudboekje op orde zijn. Uit het financieel jaarverslag en de begrotingen blijkt dat de VNC een financieel gezonde vakbond is. De Kascommissie die jaarlijks de cijfers controleert en met een scherp oog de financiële stand van zaken bekijkt, heeft de ALV voorgesteld om decharge te verlenen aan het bestuur in casu de penningmeester voor het gevoerde beleid. De ALV heeft unaniem voorgestemd. In verband met de evenwichtige financiële situatie van de VNC zal de contributie niet worden verhoogd.

Mathi Bouts Erelid
Zeer actief VNC lid Mathi Bouts hield een presentatie over de oprichting van de Europese organisatie EurECCA waarbij hij samen met een aantal VNC bestuursleden in de voorbereiding veel werk heeft verzet. Over een paar maanden is deze categorale cabineorganisatie officieel een feit en zal zij cabinepersoneel vertegenwoordigen op Europees niveau. Mede dankzij zijn inzet voor het vlot trekken van dit initiatief (waarover je binnenkort meer leest) is hij benoemd tot Erelid. Het volledige bericht over zijn benoeming is gisteren al gepubliceerd.

Het verslag van de Kascommissie en van de ALV zullen in het dubbeldikke zomernummer van het VNC Magazine worden gepubliceerd dat half juli verschijnt.

VNC bestuur

 

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA