• home
  • Actueel
  • Topambtenaar Financiën gaat in gesprek met VNC en aantal andere KLM bonden

Topambtenaar Financiën gaat in gesprek met VNC en aantal andere KLM bonden

29 jul. 2020
Half juli stuurde de VNC gezamenlijk met FNV Luchtvaart en CNV een brief (klik hier)  
aan minister Hoekstra met de vraag om toelichting op de voorwaarden die worden gesteld aan de staatssteun. Er is nu toegezegd dat rond half augustus de hoogste ambtenaar van het ministerie van Financiën (hoofdonderhandelaar vanuit het ministerie in de overleggen met KLM) met ons in gesprek gaat.

Dat onderhoud gaat onder meer over de aan de leningen en garantiestellingen gehangen eisen, waardoor er weinig ruimte overblijft voor onderhandelingen. In het gesprek willen we dan ook vooral opheldering over:
● Hoe en door wie de arbeidsvoorwaarden in het steunpakket zijn terechtgekomen. KLM wijst namelijk naar de overheid en de overheid naar KLM;
● Waarom bij de totstandkoming van het pakket en de voorwaarden de sociale overlegpartners - ondanks herhaaldelijke verzoeken daartoe aan zowel KLM als de overheid - op geen enkele manier zijn betrokken. Terwijl dit soort afspraken juist tussen werkgever en werknemersorganisaties zouden moeten worden gemaakt;
● Wat de uitwerking wordt van de moties uit de Tweede Kamer over het ontzien van personeel dat minder dan anderhalf keer modaal verdient, nu KLM dat naast zich lijkt neer te leggen;
● Waarom details omtrent de gesprekken niet met de werknemersvertegenwoordigers zijn gedeeld.

Ingrepen in cao’s
De voorwaarden die vanuit de overheid worden gesteld, zijn ontegenzeggelijk ingrepen in rechtsgeldige cao’s en de daarin vastgelegde arbeidsvoorwaarden van KLM werknemers in alle drie de domeinen (cabine, cockpit en grond). We zijn ons uiteraard bewust van de beroerde situatie waarin we als gevolg van corona zijn beland maar bij elke crisis zijn er juist door gedegen overleg met de werknemersorganisaties altijd passende oplossingen gevonden. Dat is de juiste werkwijze, daar staan we voor en dat is wat we aan jullie als leden ook verplicht zijn.

KLM sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA