• home
  • Actueel
  • Top Air France schrapt plannen als pilotenstaking wordt gestopt

Top Air France schrapt plannen als pilotenstaking wordt gestopt

25 sep. 2014

Tijdens het cabineoverleg vandaag kwam bij KLM het bericht binnen dat de top van AF heeft besloten de plannen voor hun transavia 
Tijdens het cabineoverleg vandaag kwam bij KLM het bericht binnen dat de top van AF heeft besloten de plannen voor hun transavia Europe project te schrappen mits de stakende Air France piloten hun werk hervatten. De VNC is opgelucht dat hiermee mogelijk een einde komt aan de financiële consequenties van de staking en de nare gevlogen voor passagiers en alle bijkomende ellende. Ook zijn we opgelucht dat het topmanagement van AF/KL inziet dat zij niet zomaar af kunnen wijken van eerder gemaakte afspraken met werknemersorganisaties. Deze overeengekomen protocollen bevatten ondermeer bescherming van werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden. Hiermee moet outsourcing van werkgelegenheid naar landen waar de salarissen en sociale lasten aanmerkelijk lager liggen dan in Frankrijk en Nederland worden voorkomen.

Andere onderwerpen in het cabineoverleg staan hieronder toegelicht.

Instroom en doorstroom

Goed nieuws is dat al het structureel meerwerk voor de komende periode is gehonoreerd. De aanvraag staat nog open tot 1 december en naar verwachting worden ook die aanvragen allemaal toegekend. Verder is de verwachting dat er 300 nieuwe collega's - zowel intern als extern - zullen instromen. Tweehonderd van hen komen binnen op een jaarcontract en de overige honderd worden zogenaamde seizoenscontractanten voor de zomer van 2015. Instroom betekent doorstroom en in december starten er 2 tweebandercursussen (zo'n 48 collega's). Ook nog voor het einde vanuit jaar zullen tientallen KLC collega's op cursus gaan voor doorstroom naar KLM. In de loop van het nieuwe jaar zullen nog ongeveer 50 eenbanders op tweebandercursus kunnen en is er plek voor het opleiden van circa 60 pursers en 30 senior pursers. De betreffende collega's die hiervoor in aanmerking komen, ontvangen hierover persoonlijk bericht van KLM. In de winter van 2015-2016 start eveneens de omscholing van pursers naar de Boeing 777 zodat hiermee ook de Boeing 777 het vaste type voor hen wordt.

Typewisselingen en technische staat

De VNC heeft haar zorgen geuit over de technische staat van de vloot en de bijkomende problemen die dat met zich meebrengt. Denk aan typewisselingen, te weinig cabinepersoneel, vertragingen, uit de uren lopen van crew en roosterwijzigingen. KLM gaf aan dat er de afgelopen zomer inderdaad veel problemen waren met de vloot. Binnenkort volgt er een evaluatie om structurele issues te herkennen en deze in de toekomst te voorkomen. De VNC heeft er bij KLM op aangedrongen om ons op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

Overigens lijkt het korps nu op sterkte om de Kerstperiode goed door te komen. Binnenkort zal er weer tijdelijk gepeild worden op senioriteit in plaats van op basis van je verzoekenteller. Dat de MD11 tegen de feestdagen geen deel meer uitmaakt van onze vloot is een zorg minder. Hierdoor zijn er geen gedupeerden meer onder de eerdere dedicated MD11 vliegenden.

Ebola

De heersende zorg van cabinecollega's over ebola is ook ter sprake gekomen. Punt is dat KLM wel zakelijk communiceert maar er weinig plaats lijkt te zijn voor emoties die bij sommige collega's spelen. KLM meent dat daar ruimte voor is in gesprekken met de unitmanagers. Daarnaast is er speciaal een telefoonnummer opengesteld (020 6492030) maar daar wordt nauwelijks gebruik van gemaakt. Iedere week is er overleg met de betrokken autoriteiten en wordt er op basis van de informatie besloten of het beleid rondom ebola moet worden bijgesteld. Eerder gebeurde dat bijvoorbeeld door het geven van extra informatie en het cateren van beschermende handschoenen en desinfecterende handgel. KLM stelt hiermee dat het gevoerde beleid voldoet en het aanscherpt indien nodig. De VNC zal hier op toezien.                                                                                                        nbsp;         


Arbitrage zwangerschap

De VNC heeft na de uitspraak van de arbiter inzake de zwangerschapsregeling al gecommuniceerd dat daar is uitgekomen dat zwanger cabinepersoneel geen ziekengeld kan claimen. Overigens drong de arbiter er wel op aan om passend werk voor zwanger cabinepersoneel beter te regelen en te definiëren. Dat punt wordt nu door de bonden en het bedrijf opgepakt en zodra er nieuws is lezen jullie dat uiteraard.

Asian Cabin Crew

De VNC maakt zich ook hard voor goede arbeidsvoorwaarden voor Asian Cabin Crew (ACC). Daarom is de VNC voor het toepassen door KLM van de inflatiecorrectie (Cost Of Living-index) voor deze lokale collega's. Dat betekent dat zij een inflatiecorrectie ontvangen die is gebaseerd op de kosten van leven in het land waar die CA woont.

Oudere jongeren

De VNC houdt zich bij het standpunt dat vijftigplus collega's recht houden op 24 aaneengesloten vakantiedagen in de zomer zoals beschreven in onze Cao. KLM wil dit aantal terugbrengen naar 23. Naast een HV dag zouden de 24 dagen ook een tegemoetkoming zijn aan de oudere werknemers, zo meent de VNC. KLM gaat de  juridische interpretatie onderzoeken en komt er in een volgend overleg op terug. Ander nieuws voor de oudere jongeren onder ons: als je wilt doorvliegen na de normpensioenleeftijd van 60 jaar zal er geen specifiek toetsmoment op functioneren en gezondheid meer zijn. Doorvliegen kan tot aan de AOW gerechtigde leeftijd zonder toets bij 60 jaar. Hiermee is het verzoek van de cabinebonden ingewilligd.

Om dan ook maar te eindigen met goed nieuws: mocht je willen promoveren en aan de beurt zijn dan staan verlopen taalexamens je niet in de weg. Er is nog geen termijn genoemd maar voor collega's die promotie gaan maken wordt de geldigheid van taalexamens voorlopig buiten beschouwing gelaten.

                                             &nbsnbsp;                                                          


KLM Sectiebestuur 

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA