• home
  • Actueel
  • Toenemende onrust bij cabincollega’s door houding transavia

Toenemende onrust bij cabincollega’s door houding transavia

29 aug. 2017
Vele pogingen hebben wij ondernomen om met transavia tot een 2-jarige cao (2017 -2018) te komen waaruit waardering blijkt voor ons cabinepersoneel. Deze bleek niet te zitten in het door de leden overduidelijk afgestemde cao-onderhandelingsresultaat, waarbij de achterban helder aangaf de houding van transavia zat te zijn.

We krijgen - hier op kantoor en zeker ook bij het flyeren op de diverse meldstations - veel bijval van de collega's aangaande ons ultimatum. Hieruit blijkt eveneens dat de onrust over de starre opstelling van transavia toeneemt bij de cabinecollega's en dat het geduld op begint te raken.

Verstrijken ultimatum nadert
We begrijpen dat, want inmiddels is de brief met daarin het ultimatum van aanstaande maandag 4 september al vijf weken geleden naar transavia gestuurd. In die brief werd nogmaals kenbaar gemaakt waarom wij de looneis van 3% (1,5 % per jaar) voor het cabinepersoneel gerechtvaardigd vinden. Mocht transavia uiterlijk aanstaande maandag onze vraag niet inwilligen dan voelt de VNC zich genoodzaakt om, na instemming van haar leden, actie te gaan voeren. De datum van 4 september is inmiddels zeer dichtbij aan het komen…

Het transavia cabinepersoneel is telkenmale tot veel bereid geweest. Die enorme inzet en verstrekkende flexibiliteit die hebben bijgedragen aan goede cijfers willen we, na jaren van stilstand, nu eindelijk vertaald zien in een fatsoenlijke cao. We zijn net als jullie van mening dat wij hierin niet overvragen.
 
Veel steunbetuigingen
De VNC bestuurders bedanken jullie voor de vele steunbetuigingen aangaande het ultimatum, dat maakt ons samen sterk! We merken dat de leden zeer betrokken zijn en onze zienswijze en planning voor na het verloop van het ultimatum ondersteunen. Ook collega’s die wij zelf niet eerder hebben gesproken, reageren positief. Zij geven ook weleens aan het spannend te vinden maar benadrukken dat ze het in mindere en meerdere mate zat zijn dat transavia zich zo stug opstelt. We moeten dus helaas vaststellen dat de wrevel tussen transavia en haar cabinepersoneel oploopt.
 
Flyeren en actievergaderingen
Tot 4 september flyeren en informeren we de cabinecollega's nog volop op de luchthavens van Eindhoven, Rotterdam en Amsterdam. Op 4 en 6 september staan de actievergaderingen op ons kantoor op Schiphol Oost gepland: begintijd 14.00 uur en eindtijd rond 16.00 uur. Over het digitaal stemmen inzake deze problematiek; de samenstelling van het actiecomité; de actievergaderingen en de verder te volgen koers informeren we jullie op korte termijn.

Tot slot, de VNC hoopt dat transavia positief reageert op ons ultimatum en daarmee de rust terugbrengt onder het korps. Mocht dat niet zo zijn dan nemen wij onze verantwoordelijkheid. Wordt vervolgd…
 
Sectiebestuur transavia
 

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA