Toelichting voor KLC leden op KLM zaken

10 aug. 2016

Afgelopen week ontving de VNC een brief van KLM waarin het bedrijf kortweg stelt 4% productiviteitsverhoging nodig te hebben voor de winterproductie. Welke beslissing KLM daarin maakt, is nu nog de vraag. Desondanks willen we jullie alvast wat achtergrond meegeven omdat het mogelijk consequenties kan hebben voor KLC’ers.
Omdat de VNC niet bereid is vooruitlopend op het nog op te lossen pensioenconflict en de pas daarna volgende de cao-onderhandelingen al 4% in te leveren, heeft KLM aangekondigd die productiviteitsverhoging binnen de cao te zoeken. Kortweg: door binnen de huidige KLM cao de 4% productiviteitsverhoging te zoeken, worden deze buiten de cao-onderhandelingen gehouden.

Waarom start het KLM bestuur niet de cao onderhandelingen met KLM?
Omdat er nog een groot conflict is, dat gepaard gaat met veel geld, over ons pensioen. Het KLM en KLC cabinekorps zitten in hetzelfde pensioenfonds. De voorwaarden van je pensioenen worden uitonderhandeld door de VNC en KLM. De uitvoering van de daar gemaakte afspraken ligt bij KLM en zij heeft zich daaraan niet gehouden. KLM heeft namelijk eenzijdig hun bijstortingsverplichting uit de uitvoeringsovereenkomst geschrapt. Dat houdt simpelweg in dat KLM zich niet langer houdt aan haar verplichting om herstelpremies te betalen: het geld dat bijgestort dient te worden als ons pensioenfonds er slecht voorstaat, verdwijnt tegenwoordig in KLM’s eigen zak. We hebben het voor 2016 al over tientallen miljoenen euro’s! Het gevolg is dat onze pensioenen er slechter van zijn worden, terwijl dit na salaris je belangrijkste en kostbaarste arbeidsvoorwaarde is.

Wat zijn de productiviteitsverhogende zaken die KLM zoekt binnen de huidige cao?
Zolang KLM hier nog geen uitsluitsel over geeft, blijft dit voor ons onbekend.

Heeft dit eventueel gevolgen voor ons als KLC korps?
KLM heeft aangegeven te willen bezuinigen door de groeiende productie uit te voeren zonder nieuw personeel. Hierdoor is de kans zeer groot dat er geen doorstroom vanuit KLC naar KLM zal zijn. Maar zeker weten doen we dat tot op de dag van vandaag nog steeds niet.

Kan KLM de seizoenskrachten verlengen?
Ja, dat is mogelijk maar daar zitten restricties aan om de doorstroommogelijkheden van KLC cabinecollega’s te beschermen. KLM kan als optie de seizoenscontracten verlengen tot maximaal nagenoeg 1 jaar. (De seizoenskrachten hebben nu gemiddeld een contract van 6 maanden en de mogelijkheid bestaat dat KLM deze contracten verlengt met een aantal maanden). Mocht KLM dan nieuw personeel nodig hebben dan komen KLC’ers als eerste aan de beurt voor doorstroming.

Waarom lijkt het dat seizoenskrachten voor gaan op KLC personeel dat al vijf jaar in dienst is?
In de KLM cao staat dat zodra KLM vast personeel nodig heeft, het KLC korps voor gaat op externen. Als KLM nog meer cabinepersoneel nodig heeft dan dat KLC kan leveren, dan mag zij extern werven. Als KLM echter geen vast maar tijdelijke cabinepersoneel nodig heeft, is extern werven toegestaan. KLM wil namelijk aan het einde van de drukke periode weer “af” van de tijdelijk aangenomen krachten. Als KLM het KLC’ers zouden laten doorstromen zijn zij verplicht om hen een contract voor onbepaalde tijd te geven. Én daar wil KLM niet aan, zij wil productiviteitsverhoging van het huidige KLM korps. Ofwel dezelfde aantallen KLM collega’s moeten meer productie leveren zodat doorstroom van KLC collega’s niet nodig is.

Wat nu dan? Blijf ik jaren ‘vast zitten’ bij KLC?
Zoals al eerder aangegeven is het momenteel onduidelijk wanneer de doorstroom weer op gang zal komen. Ook met de in juli gelanceerde KLM visie wordt de kans op doorstroom niet groter maar eerder kleiner. De jaren dat je nog bij KLC zit, heb je echter wel de mogelijkheid om door te groeien in salaris wat betekent dat als je doorstroomt je ook in deze salarisschaal overstapt in plaats van dat je een stilstand van een aantal jaar hebt.

Heeft KLC nog invloed op doorstroom?
Ja en nee. KLC is altijd bereid om personeel naar KLM door te laten stromen waarbij ze echter wel rekening dient te houden met hun eigen productie en de capaciteit die zij daarvoor nodig heeft. De laatste keer dat de doorstroom stagneerde heeft KLC zich ingezet om - op verzoek van de VNC - een hoger percentage KLC’ers dan afgesproken toch door te laten stromen. Afgelopen jaar heeft KLC ook collega’s die net vier jaar in dienst waren bij KLC door laten stromen naar KLM, zoals wij met KLC zijn overeengekomen.

Vanuit de VNC zullen wij er zorg voor dragen dat de cao van KLM wordt nageleefd waardoor onze leden niet worden benadeeld. Wij hopen op jullie begrip en vertrouwen dat wij als VNC, KLC sectiebestuur en KLC cabinecollega’s de doorstroom hoog op onze prioriteitenlijst hebben staan.

Sectiebestuur KLC

Lees je onze berichten en ben je cabinecollega maar (nog) geen VNC lid? Doe echt mee met invloed op jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en jouw toekomst. Hoe meer leden, hoe sterker we staan en dat is nodig, zeker in deze moeilijke tijden. Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC. Word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480.

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA