Toelichting op onderhandelingen met KLM

1 okt. 2020
Gisteren, of eigenlijk vanmorgen in alle vroegte rond half vijf, hebben de VNC en FNV Cabine met KLM op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over een Sociaal Plan en de tijdelijke reductie van arbeidsvoorwaarden voor cabinepersoneel. Deze hoofdlijnen en de aanvullingen daarop zijn uitgebreid besproken en moeten nu nader worden uitgewerkt en op papier worden vastgelegd om uiteindelijk tot een definitief akkoord te kunnen komen.

Wij gaan opnieuw hard aan de slag om alles helder in officiële protocollen te gieten en het tot op de komma zorgvuldig te checken zodat het eindresultaat klopt. Daarna kan het ter stemming worden gebracht in onze Ledenraad. Hier zal enkele weken overheen gaan maar KLM kon vandaag wel afreizen naar Den Haag met dit voorlopige resultaat als onderdeel van de voorwaarden voor het steunpakket vanuit de overheid.

De onderhandelingen toegespitst op twee onderdelen:
> een Sociaal Plan waarin zowel maatregelen staan die zo veel mogelijk boventalligheid moeten voorkomen alsmede maatregelen die bij overtolligheid de nadelige gevolgen voor betrokken collega’s zo goed als mogelijk moeten ondervangen;
> de door de overheid opgelegde reductie van arbeidsvoorwaarden om in aanmerking te komen voor de leningen en garantstelling.

Sociaal Plan
• looptijd 1 oktober 2020 - december 2024 (4 jaar en 3 maanden)

Fase 1: het zoveel mogelijk voorkomen van boventalligheid door middel van de volgende instrumenten:
• detachering
• het opnieuw openstellen van een VVR
• een deeltijd VVR variant
• bemiddeling van werk naar werk

Fase 2: Indien ondanks bovengenoemde instrumenten toch boventalligheid ontstaat:
• Beëindigingsvergoeding van minimaal 6 maanden tot maximaal 18 maanden, afhankelijk van het aantal dienstjaren.
• Minimaal 6 maanden begeleiding in werk naar werk traject voor het dienstverband wordt beëindiging.

Fase 3: Indien er weer sprake is van vacatures binnen het korps cabinepersoneel:
• Terugkeerregeling in eigen functie met behoud van arbeidsvoorwaarden voor een periode van vijf jaar.

Tijdelijke reductie arbeidsvoorwaarden
De VNC is zich bewust van de zeer ernstige situatie waarin KLM zich door de coronacrisis bevindt. Daarom hebben we, als eerste werknemersvertegenwoordiger, onze verantwoordelijkheid gepakt en met pijn in het hart bereidheid getoond om akkoord te gaan met de door de overheid gedicteerde loonstaffel. De inhoud hiervan kunnen we momenteel nog niet verder toelichten omdat er nog de benodigde berekeningen op moeten worden losgelaten. Dit luister erg nauw en we willen natuurlijk te allen tijde misverstanden voorkomen.

Koppeling
Voor alle helderheid: de tijdelijke reductie op arbeidsvoorwaarden zijn wel door ons gekoppeld aan de harde eisen die we zijn overeengekomen voor het Sociaal Plan. Daarvoor hebben we niet voor niets tot het laatst aan toe gestreden! Uiteindelijk zijn we met KLM en FNV Cabine op hoofdpunten tot een overeenkomst op hoofdlijnen gekomen en werken we gestaag verder aan de details.

Tot slot, de VNC hecht aan een transparant proces en heeft bij KLM aangegeven een akkoord met alle betrokken partijen te willen sluiten, met kennisneming van de afspraken die bij andere domeinen zijn gemaakt.

We houden jullie op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Sectiebestuur KLM

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA