• home
  • Actueel
  • Toelichting op nieuwe KLM en KLC pensioenregeling

Toelichting op nieuwe KLM en KLC pensioenregeling

24 aug. 2017
Het zal jullie wellicht niet ontgaan zijn dat de salarisstrook van augustus nogal wat afwijkende bedragen in de plus en min laat zien. Uiteindelijk houd je na de verrekensalarisstrook in vervolg onder de streep meer geld over door de toekomstbestendige pensioenregeling.

Met deze nieuwe regeling verbetert namelijk je pensioenopbouw ten opzichte van voorgaande jaren, wordt je vakantietoeslag en eindejaarsuitkering verhoogd en groeit je salaris want de 6% die je eerder over je levensloopbijdrage ontving, wordt nu bij je loon gestort. Daarnaast is je eigen bijdrage aan de pensioenpremie verlaagd van 2,3% naar 1,2%, de te veel betaalde premie wordt terugbetaald en vertaalt zich voortaan maandelijks in een hoger salaris. Per saldo gaat iedereen er dus op vooruit.

Salaris omhoog
Op de zogeheten verrekensalarisstrook van augustus worden slechts eenmalig salarisgerelateerde componenten met terugwerkende kracht verrekend tot 1 januari 2016. Dit geldt voor cao-bedragen die afhankelijk zijn van het salaris, zoals bijvoorbeeld een eventuele jubileumuitkering en de VNC contributie. Overigens adviseren we alle leden om via de cafetariaregeling een groot deel van hun contributie fiscaal te verrekenen en daarmee geld terug te vorderen. Maak daar dus vooral gebruik van!  

Gebalanceerde afspraak
Met terugwerkende kracht - per 1 januari 2016 - wordt het Martinair-schaduwsalaris met 0,8% verhoogd waardoor ex-Martinair collega’s meegaan in het positieve effect op het besteedbaar inkomen. KLM heeft overigens ook een bijlage met de salarisstrook van augustus meegestuurd waarin alles wordt uitgelegd.
De salarisstrook van september is weer een reguliere, waarbij je zult zien dat je salaris omhoog is gegaan en de werkgeversbijdrage levensloop (WGBL) niet meer bestaat.

De effecten van de pensioendeal is wat de VNC na een slepend en zeer moeizame proces met KLM heeft uit onderhandeld. Eigenlijk net als bij de cao- onderhandelingen wordt geduld beloond met een goede afloop voor onze leden (en het gehele KLM en KLC cabinekorps) en voor de werkgever, kortweg een gebalanceerde afspraak.  

KLC en KLM sectiebestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA