Toelichting op niet bewilligen transavia

25 mei 2016

Naar aanleiding van het bericht van gisteren over het niet bewilligen voor geld, heeft het sectiebestuur veel reacties mogen ontvangen. In dat bericht hebben we een aantal redenen gegeven waarom de VNC hier niet mee akkoord is gegaan. Uit de reacties blijkt echter dat er toch nog onduidelijkheid is over onze beweegredenen. We hopen dat we met dit bericht meer helderheid kunnen verschaffen.
De VNC zegt momenteel nee tegen het voorstel van transavia om deeltijders te laten bewilligen voor geld omdat we vinden dat het bedrijf genoeg personeel in dienst moet hebben om onregelmatigheden in de productie te kunnen opvangen. Bovendien kan transavia ook nog gebruik maken van een flexibele schil van oproepkrachten. We zien desondanks dat bewilligen in sommige gevallen noodzakelijk is. Als je de vele oproepen tot bewilligen van de afgelopen maanden ziet, lijkt het er echter op dat het geen incidenten zijn, maar dat het standaard wordt gebruikt om de productie rond te krijgen.

Bescherming van de cao
Door nee tegen het voorstel van transavia te zeggen heeft de VNC eigenlijk gezegd dat het bedrijf zich gewoonweg aan de cao dient te houden. Deze cao is zorgvuldig tot stand gekomen in de loop der jaren door input en voorstellen van de leden en dient bovendien ter bescherming van de arbeidsomstandigheden van het cabinepersoneel. Het sectiebestuur heeft belangrijke lessen geleerd van vorig jaar, toen we hebben besloten om wel akkoord te gaan met een periode waarin deeltijders konden bewilligen voor geld. Veel fulltimers en oproepkrachten waren het hier niet mee eens en vonden dat ze benadeeld werden.

Collectieve arbeidsovereenkomst
Het woord zegt het al: CAO staat voor collectieve arbeidsovereenkomst, wat inhoudt dat niet iedereen zich in elk punt zal kunnen vinden. Ook nu lopen de meningen uiteen en dat bevestigt ons standpunt dat we over dit onderwerp niet over één nacht ijs moeten gaan. Het sectiebestuur vindt het uiteraard belangrijk als er eerst duidelijke spelregels worden opgesteld en alle voor- en nadelen worden onderzocht; moet dit alleen voor deeltijders gelden of ook voor fulltimers, hoe zorgen we ervoor dat mensen niet constant gaan bewilligen om hun portemonnee te spekken en bijvoorbeeld ziek worden waardoor andere collega's weer moeten bewilligen om hun plaatsen op te vangen? Dit voorstel heeft consequenties voor het hele cabinekorps. Daarom vindt de VNC het belangrijk om hier eerst uitvoerig met jou over te praten.

Op dit moment hebben we juist daarom nee gezegd tegen het voorstel. Het sectiebestuur staat echter altijd open voor jullie suggesties. Als dit voorstel iets is waarvan jij denkt dat dit positief of negatief kan uitpakken, dan horen we dat graag. In september zullen we weer een aantal ledenvergaderingen en/of infosessies plannen, waarin we alles zullen bespreken en wellicht verder kunnen onderzoeken.

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben, schroom dan niet om contact met ons op te nemen via sectiebestuur.transavia@vnconline.nl

Sectiebestuur transavia

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA