• home
  • Actueel
  • Toelichting cao principeakkoord transavia (deel 1)

Toelichting cao principeakkoord transavia (deel 1)

28 nov. 2018
Gezien het feit dat het best een omvangrijke akkoord is en wij de ruimte willen nemen om dit toe te lichten gaan we het akkoord in gedeeltes bespreken. Hierbij deel 1 van de toelichting over de gemaakte afspraken omtrent cao cabine.

Er zijn geen vaste afspraken gemaakt over WRR/T-bids. De voorstellen hiervoor liggen nu bij de werkgroep WRR/T-bids en er wordt op dit moment de laatste hand aan gelegd. Deze regels zullen algemeen worden gepubliceerd en worden getoetst tijdens de crewtest in januari/februari. Mocht er tijdens deze crewtest uitkomen dat bepaalde regels en/of settings niet kloppen of aangepast moeten worden, dan zal dit eerst gebeuren. In een later stadium zal er door de VNC-leden over gestemd moeten worden, nadat de indelingsregels en uitvoeringsregels zijn goedgekeurd door het sectiebestuur.

Onderstaande afspraken zijn er nu gemaakt:

Looptijd
De looptijd van de cao is van 1 januari 2019 t/m 31 maart 2020

Salaris
Structurele loonsverhoging
Gedurende de looptijd van deze cao zal er een structurele loonsverhoging worden toegekend: per 1 april 2019 2% en per 1 januari 2020 1%.

Extra toevoeging loonschalen
Voor cabin attendants en pursers zal er per 1 januari 2019 een extra schaal worden toegevoegd aan het loongebouw. Per 1 januari 2020 zal er wederom een schaal worden toegevoegd aan het loongebouw. Deze schalen gaan ook mee in de structurele loonsverhoging.

Winstdelingsregeling
Met ingang van 1 januari 2018 zal de regeling als volgt worden aangepast:
Het maximale uitkeringspercentage van de winstdelingsregeling (overeengekomen d.d. 22 april 2015) zal worden aangepast naar een maximaal uitkeringspercentage van 12% van het loon bij een winstmarge van 6,8%. De winstdelingsregeling komt nog steeds tot uitkering op of boven de 2% winstmarge en zal vanaf dat punt lineair verlopen ten opzichte van de behaalde winstmarge tussen 2% en 6,8%.
De maximale uitkering was 8%.

Duurzame inzetbaarheid
Aanpassing afbouw en -wachtgeldregeling
In de huidige situatie gaat men pas opbouwen voor de afbouwregeling vanaf 35-jarige leeftijd en indien men aansluitend of vast in dienst is.
De regeling zal worden aangepast zodat collega’s vanaf 1 januari 2019 kunnen gaan opbouwen vanaf 30 jarige leeftijd in plaats van 35 jaar.
Op deze manier is het eerder mogelijk om het “potje” vol te krijgen richting de 500% om in de toekomst gebruik te kunnen maken van deze regeling. Men gaat dan opbouwen met 20% per jaar.
Collega’s geboren voor 1 januari 1989 vallen in de huidige regeling, met de opbouw vanaf 35 jaar, in het percentage van 25% wanneer men het hele jaar in dienst is.

Ter verduidelijking; collega’s geboren voor 1 januari 1989 vallen in de huidige regeling: opbouwen van 35-55 jaar, met 25% voor een heel gewerkt jaar.
Collega’s geboren na 1 januari 1989 vallen in de nieuwe regeling. Opbouwen van 30-55 jaar, met 20% voor een heel gewerkt jaar.

Aanvullend ouderenbeleid
Het onderwerp ouderenbeleid was een heet hangijzer tijdens deze cao onderhandelingen. Naast de afbouw en-wachtgeldregeling waren er geen aanvullende afspraken voor de oudere medewerkers. Deze zijn er nu wel.

Collega’s die minimaal 10 jaar in dienst zijn en met ingang van 1 januari 2019 onderstaande leeftijd bereikt hebben, krijgen bij een fulltime dienstverband recuperatie-eenheden conform onderstaande tabel. Deze vertegenwoordigen 2 uur en 40 minuten en worden in de cao benoemd als zijnde R.E.’s (recuperatie-eenheden).

leeftijd
R.E’s
dagen
50 – 55 jaar
12
4

55 – 60 jaar
18
6
60 – 67 jaar
24
8

Deze afspraak komt te vervallen met ingang van 1 januari 2020

Met ingang van 1 januari 2020 gelden (in de planningsfase) de volgende afspraken voor de medewerker die 55 jaar of ouder is:
  • Medewerker heeft recht op minimaal één lokale nacht (rust van minimaal 8 uur tussen 22.00-8.00 uur lt) per drie opeenvolgende nachten.
  • Indien de medewerker twee opeenvolgende duties heeft die beide de lokale nacht raken (maw geen rust van minimaal 8 uur tussen 22.00-8.00 uur lt) heeft de medewerker die 55 jaar en ouder is geen duty tot en met de eerstvolgende lokale nacht en zal na de lokale nacht de aanmeldtijd niet eerder dan 7.00 uur lt zijn.
  • de maximale duty over 2 dagen zal niet de 18 uur overschrijden

Politieke ontwikkelingen
VNC en transavia zullen gezamenlijk optrekken en actief betrokken zijn bij de zware beroependiscussie in Den Haag. Onderzocht zal worden wat de definitie van een zwaar beroep is, of het vak cabinemedewerker hieronder valt en wat de eventuele gevolgen hiervan zijn.

Morgen ontvangen jullie deel 2 van onze toelichting en ook zullen wij deze week meer informatie met jullie delen over de infosessies op de verschillende bases en het stemproces.

Mocht je naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, kun je contact opnemen met sectiebestuur.transavia@vnconline.nl


sectiebestuur transavia

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA