• home
  • Actueel
  • Toelichting cao principeakkoord transavia cabinepersoneel deel VI

Toelichting cao principeakkoord transavia cabinepersoneel deel VI

12 feb. 2016

De komende tijd sturen we jou verschillende toelichtingen op het CAO principeakkoord voor het transavia cabinepersoneel. We willen dat je in februari een weloverwogen stem kan uitbrengen op dit resultaat van ruim twee-en-een-half jaar van onderhandelen. Je hebt inmiddels deel I looptijd en inkomen, deel II vergoedingen en pensioenen, deel III vakantieregeling en procesafspraak duurzame inzetbaarheid en deel IV fiscale aspecten pensioenopbouw i.c.m. flexibele afbouw, zwangerschapsregeling en XCM Travel en deel V WRR, aanpassing WRR ontvangen van de toelichting op het CAO protocol. We zullen nu het punt Introductie Optimizer toelichten. Volgende week ontvang je het laatste deel.
Introductie Optimizer
In verband met de implementatie van de Optimizer worden de volgende CAO-aanpassingen ten aanzien van de indeelprocessen doorgevoerd. Intentie is om deze afspraken die partijen overeenkomen, structureel te maken. Na 12 gepubliceerde roosterperioden zullen partijen de effecten van afspraken evalueren. Als er sprake is van onvoorziene ongewenste neveneffecten treden partijen in overleg met als doel het repareren/neutraliseren van specifiek deze effecten. Indien partijen geen overeenstemming bereiken over reparatie/neutralisatie, dan zullen partijen gezamenlijk bezien hoe de terugkeer naar oorspronkelijke afspraken op dit onderwerp mogelijk kan worden gemaakt. Uitgangspunt is dat terugkeer binnen 6 maanden gerealiseerd kan worden.

De Optimizer is het automatische indelingssysteem dat het huidige handmatige systeem zal vervangen. In een werkgroep is de VNC al geruime tijd aan het onderzoeken wat hiervan de mogelijkheden en consequenties zijn. CAO-partijen zullen een aantal duidelijke afspraken maken waaraan het systeem moet voldoen.

Publicatie
Bijlage 7, artikel 1.12 wijzigt in:
Indeling
Het dienstschema dat per individuele werknemer wordt vastgelegd en welke éénmaal per 28 dagen verschijnt.

Momenteel is dit eenmaal per 14 dagen. De Optimizer maakt het mogelijk om voor 28 dagen een rooster te maken. Hierin zullen de de vluchten en weekenden vast staan.

Bijlage 7, artikel 1 toevoeging nieuwe definitie:
Roosterperiode
De 28 daagse periode waarover het rooster op een publicatiemoment bekend gemaakt wordt. De roosterperiode is verdeeld in week 1, 2, 3 en 4.

Omdat er nu maar twee weken gepubliceerd worden, (van de derde week liggen alleen de weekenden vast), spreken we nu over week 1 en 2. Omdat de Optimizer het mogelijk maakt om 28 dagen te publiceren, wordt deze tekst aangepast.

Bijlage 7, artikel 2.2 wijzigt in:
De indeling vermeldt alle vrije uren en tevens de voor de werknemer relevante gegevens van de opdrachten, een en ander met vermelding van data, begin- en eindtijden. Deze gegevens worden uiterlijk 9 dagen voor de betreffende roosterperiode gepubliceerd. De als zodanig te publiceren indeling sluit aan op de voorafgaande zondag om 22:00 uur LT voor wat betreft de verwerking van het totaal aantal ontstane uren compensatietijd en/of inhaalrust. De vrije uren ontstaan na dit tijdstip zullen bij de daarop volgende publicatie gegeven worden. De medewerker is zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte zijn van het actuele rooster en het handelen naar het meest actuele rooster. Aan elke indeling zal een realistisch vluchtschema ten grondslag liggen.

Een groot voordeel van de Optimizer is het feit dat je straks 28 dagen van te voren je rooster weet; zowel de vluchten als de weekenden. 9 dagen voordat deze 28-daagse roosterperiode verloopt, krijg je jouw rooster voor de volgende 28 dagen.

Vrije tijd
Bijlage 7, artikel 5.1 Algemeen

Artikel 5.1, onder a wijzigt als volgt:

a. Het aanvangstijdstip en de duur van de periode vrije tijd en vrije uren zijn niet aantastbaar tenzij nadrukkelijk anders gesteld in dit hoofdstuk. Tenzij anders is overeengekomen wordt de vrije tijd op het meldstation genoten.

De vrije tijd in de overgangsfase van twee roosterperiodes zal door de werkgroep Crewplanning worden uitgewerkt.

Compensatietijd
Bijlage 7, artikel 5.2.c

De aangetaste tijd wordt verdubbeld en vervolgens in hele uren naar boven afgerond. De uitkomst wordt beschouwd als compensatietijd. De compensatietijd wordt opgespaard in blokken van 24 uur en wordt conform artikel 2.2 direct aansluitend aan een blok van vrije tijd in een eerstvolgende periode van 28 dagen gegeven.

Nu is het niet mogelijk om de compensatietijd op te sparen. Met de invoering van de Optimizer kan dit straks wel en wordt de compensatietijd aansluitend aan een blok van vrije tijd gegeven. Dit kan in het eerste blok vrije tijd van de volgende 28 dagen vallen, maar ook bijvoorbeeld in het derde blok vrije tijd.

Bijlage 7, artikel 5.3.b
De compensatietijd wordt opgespaard in blokken van 24 uur en wordt conform artikel 2.2 direct aansluitend aan een blok van vrije tijd in een eerstvolgende periode van 28 dagen gegeven.

Compensatietijd krijg je nu vaak terug op momenten dat je er niet zo veel aan hebt. Met deze cao-afspraak wordt de compensatietijd voortaan opgespaard tot 24 uur.

Bijlage 7, artikel 6.1.d
Door toepassing van punt c zal het verschil tussen de nieuw berekende rust en de actueel genoten rust als inhaalrust worden beschouwd. De inhaalrust wordt opgespaard in blokken van 8 uur en conform artikel 2.2 direct aansluitend aan een blok van vrije tijd in een eerstvolgende periode van 28 dagen gegeven. Na 6 roosterperiodes zal de inhaalrust aan het eerste blok vrije tijd van de volgende roosterperiode gegeven worden, ook als deze minder dan 8 uur bedraagt.

Net als de compensatietijd wordt de inhaalrust voortaan opgespaard, in dit geval tot 8 uur, en teruggegeven direct aansluitend aan een blok van vrije tijd. Op deze manier heb je mogelijk een significant langer weekend.

Bijlage 7, artikel 6.2.2.d
Indien de vertraging tot gevolg heeft dat de rust, voortvloeiend uit punt 4.1.b niet volledig kan worden genoten, kan deze rust verminderd worden tot de wettelijke normale minimum rust. De tekort genoten rust wordt als inhaalrust gegeven. De inhaalrust wordt opgespaard in blokken van 8 uur en conform artikel 2.2 direct aansluitend aan een vlok van vrije tijd in een eerstvolgende periode van 28 dagen gegeven. Na 6 roosterperiodes zal de inhaalrust aan het eerste blok vrije tijd van de volgende roosterperiode gegeven worden, ook als deze minder dan 8 uur bedraagt.

Net als met de wijziging van bovenstaande tekst uit de cao, heb je nu een grotere kans op een langer weekend.

Bijlage 7, artikel 6.3.1.a
Indien de vertraging tot gevolg heeft dat de rust, voortvloeiend uit punt 6.1.c niet volledig kan worden genoten, kan deze rust verminderd worden tot de wettelijke normale minimum rust. De tekort genoten rust wordt als inhaalrust gegeven. De inhaalrust wordt opgespaard in blokken van 8 uur en conform artikel 2.2 direct aansluitend aan een blok van vrije tijd in een eerstvolgende periode van 28 dagen gegeven. Na 6 roosterperiodes zal de inhaalrust gegeven worden, ook als deze minder dan 8 uur bedraagt.

Indien de medewerker een dienstverband heeft korter dan 6 roosterperiodes, zal de compensatietijd en de inhaalrust aan het begin van het eerste blok vrije tijd van de laatste roosterperiode worden gegeven.

Ledenvergaderingen
De VNC organiseert vier ledenvergaderingen waarin dit principeakkoord zal worden toegelicht en waar er ook gestemd kan worden. Er zullen twee ledenvergaderingen zijn op Schiphol-Oost op het VNC kantoor, en twee op locatie; één vergadering op Eindhoven Airport en één op Rotterdam Airport. Op deze manier hopen we dat onze collega's in de regio ook aanwezig zullen zijn en hun stem zullen uitbrengen.

17 en 19 februari 2016
VNC kantoor 14:00-16:30 uur

18 februari 2016
Eindhoven Airport 11:00-13:30 uur
Golden Tulip Hotel 18 februari 2016

18 februari 2016
Rotterdam Airport 15:30-18:00 uur
1e verdieping tegenover de lift

Een CAO is geen vanzelfsprekendheid en het gaat hier om jouw arbeidsvoorwaarden! We zien jou daarom graag verschijnen op één van deze data zodat ook jij invloed kan uitoefenen op jouw CAO.

In Eindhoven zal er een lunch worden verzorgd en in Rotterdam en Schiphol-Oost zal er aansluitend geborreld kunnen worden. Geef je op via secretariaat@vnconline.nl Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op via sectiebestuur.transavia@vnconline.nl

Sectiebestuur transavia

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA