• home
  • Actueel
  • Toelichting cao principe akkoord transavia (deel 3)

Toelichting cao principe akkoord transavia (deel 3)

30 nov. 2018
In deze toelichting zullen wij meer verduidelijken over de instructeursvergoeding, de fiscale uitruil, de procedure van ziekmelding, het huidige bic beleid en het stemproces.

Instructeursvergoeding
Voorheen kon het voorkomen dat een vlieger en een cabine collega dezelfde training gaven (bijvoorbeeld Joint CRM) maar daar allebei een andere vergoeding voor ontvingen. Er is nu afgesproken dat met ingang van 1 januari 2019 de vergoeding gelijk zal zijn aan de vergoeding die de vlieger ook ontvangt. De voorwaarde hierbij is dat de rol die de instructeurs vanuit cockpit en cabine in deze vervullen gelkijkwaardig is en dat zij dezelfde training verzorgen.

Fiscale uitruil
De huidige afspraak rondom de fiscale uitruil van de reiskosten zal voor de looptijd van de cao (1/1/2019 t/m 31/3/2020) worden verlengd.

Dit is de huidige afspraak zoals al in de cao staat beschreven:
5. Cabinemedewerkers hebben in de periode 1 januari 2017-31 december 2018 de mogelijkheid de fiscale persoonlijke ruimte voor een vergoeding van woon- werkverkeer optimaal te benutten onder de volgende condities:
a. De fiscale uitruil kan plaatsvinden tot een maximum van 150 km per opkomst (heen en terug).
b. Dit kan uitsluitend door het inzetten van beschikbare bronnen (zoals de verkoop van bovenwettelijke
vakantiedagen, barboxprovisie en indien van toepassing winstdeling en nevenfunctietoeslag) in ruil voor een verhoging van de netto vergoeding woon-werkverkeer.
c. De financiële afwikkeling van de werkelijke woon-werk kilometers zal jaarlijks plaatsvinden aan het
einde van het jaar op basis van het aantal werkelijke opkomsten van dat jaar en onder verrekening van de vaste maandelijkse vergoeding zoals bepaald in artikel 1 van deze bijlage.
d. De voorwaarden voor de geldigheid van de regeling zijn opgenomen in bijlage 2 artikel 7.

Procedure bij ziekmelding
Wanneer je ziek gemeld staat wordt er een gedeelte van je rooster schoongeveegd. Voorheen was dit ruim een week of anderhalve week. Om meer stabiliteit te geven aan het rooster, zal dit nu in kleinere fases gedaan worden, waardoor er meer zekerheid is voor het vervolg van het rooster.
Daarbij horen de volgende tekstuele aanpassingen in de cao, in bijlage 7.

7.1 Bij een ziektemelding tussen zondag 22.00 uur LT en woensdag 21.59 uur LT vervallen, indien medewerker op woensdag 21.59 uur LT nog ziek is, de gepubliceerde opdrachten tot en met de eerstvolgende woensdag 22.00 uur LT.

Bij een ziektemelding tussen woensdag 22.00 uur LT en zondag 21.59 uur LT vervallen, indien medewerker op zondag 21.59 uur LT nog ziek is, de gepubliceerde opdrachten tot en met de eerstvolgende zondag 22.00 uur LT.

7.2 Alle gepubliceerde vrije uren blijven gehandhaafd en worden niet opnieuw gegeven. Ter bepaling van het gestelde in punt 3.1.a zal een ziektedag als 8 uren worden geteld. Bij herstelmelding tussen zondag 22.00 uur LT en woensdag 21.59 uur LT blijven de gepubliceerde opdrachten van de daarop volgende week gehandhaafd.
7.3 Na herstelmelding ontvangt de medewerker nieuwe opdrachten voor de periode die volgens punt 7.1 zijn vervallen. De nieuwe opdrachten worden beschouwd als een gepubliceerde indeling. Afwijking van het gestelde in de punten 2.5 en 2.6 is toegestaan.

Huidige BIC beleid
VNC vindt het belangrijk dat er duidelijkheid bestaat over het huidige BIC beleid en wanneer collega’s hier gebruik van kunnen maken. Ondanks dat het maatwerk betreft heeft transavia aangegeven deze regeling op te willen nemen in de nieuwe cao.

Infosessies en stemproces
Om jullie zoveel mogelijk te informeren zal de eerder aangekondigde ledenvergadering van 17 december een infosessie worden.
Een overzicht waar en wanneer je van harte welkom bent:
 
Maandag 17 december VNC kantoor, Schiphol Oost
10:30 – 12:30 uur en 15:00 – 17:00 uur

Dinsdag 18 december Eindhoven Airport, vergaderzalen La Place, zaal 2
10:30 – 12:30 uur en 14:00 – 16:00 uur

Woensdag 19 december Rotterdam The Hague Airport, Gate 72
10:30 – 12:30 uur en 14:00 – 16:00 uur

Donderdag 20 december VNC kantoor, Schiphol Oost
10:30 – 12:30 uur

Het principe akkoord zal digitaal ter stemming worden gebracht vanaf 20 december 14.00 uur t/m 28 december 14.00 uur.
Het stemmen is volgens de VNC statuten alleen mogelijk voor leden die op het moment van stemming in dienst zijn bij transavia.

Op 28 december zal er tussen 14:00 uur en 16:00 uur een ledenvergadering aanvangen om de uitslag van deze stemming bekend te maken op het VNC kantoor.

Mocht je naar aanleiding van bovenstaande of naar aanleiding van deel 1 en/of 2 vragen hebben, aarzel dan niet contact op te nemen door te mailen naar sectiebestuur.transavia@vnconline.nl

Sectiebestuur transavia

Lees je als cabine-collega mee maar ben je (nog) geen VNC lid? Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC. Word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Zo doe je echt mee met invloed op jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en jouw toekomst. Hoe meer leden, hoe sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel.

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA