• home
  • Actueel
  • Toelichting cao principe akkoord transavia deel 2

Toelichting cao principe akkoord transavia deel 2

29 nov. 2018
Inmiddels is deel 1 (klik hier) gepubliceerd en hebben jullie al over een aantal afspraken uit het principeakkoord kunnen lezen. In deel 2 zullen wij de vakantieplanning, het loopbaanbeleid en de jubileumregeling behandelen.

Vakantieplanning
Er bestond een grote wens vanuit het cabinepersoneel om de vakantie eerder aan te kunnen vragen. Met ingang van 2020 zal dit mogelijk zijn. De aanvraag voor zowel het winterverlof als het zomerverlof zal met een maand worden vervroegd. Voor het zomerverlof geldt: voor 1 januari aangevraagd, uiterlijk 1 februari gepubliceerd. Voor het winterverlof is de regel vóór 1 juli aangevraagd, dan zal dit uiterlijk 1 augustus worden gepubliceerd.

Loopbaanbeleid
Eerder hebben wij al met jullie kunnen delen dat de procedure voor het loopbaanbeleid is aangepast. Het is nu een mogelijkheid tot herkansing van het assessment.

Deze tekst zal worden opgenomen in de cao:

  • De capaciteitentest, onderdeel van de Talentendag, mag door iedere cabinemedewerker 1x herkanst worden, op vrijwillige basis;
  • Medewerkers die vanuit het "oude assessment" een CA profiel hebben gekregen mogen zich opgeven voor de gehele Talentendag;
  • Collega's met een Purser- of Cabin Attendant-profiel (op basis van competenties) kunnen bij hun UnitCoach aangeven dat zij een herijking van hun profiel wensen.
  • Er wordt een herijkingscommissie (bestaande uit Lead Cabin Crew Management, Unitcoaches en de HR Manager Cabin) ingesteld, welke aan de hand van objectieve criteria bepaalt of herijking aan de orde is.
  • Voor alle nevenfuncties geldt dat er zal worden geselecteerd op competenties, deze staan los van CA-, CP-, of PU-profiel. De volgende functies zijn hier uitzondering op omdat voor deze nevenfuncties is vastgesteld dat specifieke purser-ervaring nodig is (naast competenties);
◦UC
◦Technisch Purser
◦Hoofd Crew en Flight Support

Vanwege bovenstaande afspraken zal bijlage 18 artikel 2.3 Promotie lid 2 als volgt worden aangepast:

2.3.2 Na minimaal 16, maar maximaal 20 ervaringsmaanden, wordt in een dialoog (het loopbaangesprek) tussen werkgever en medewerker bepaald of medewerker Cabin Attendant blijft of zich verder gaat ontwikkelen voor Purser. Daarbij wordt, naast het oordeel van de leidinggevende, gebruik gemaakt van een test (de Talentendag). De capaciteitentest (onderdeel van de Talentendag) mag door iedere cabinemedewerker, op vrijwillige basis, één keer herkanst worden. In het loopbaangesprek wordt het ontwikkelpad vastgesteld en bepaald of de medewerker een Purser- of een Cabin Attendant-, of een CP profiel heeft.

Indien een medewerker met een CP- of CA-profiel (op basis van competenties) van mening is dat het profiel herijkt zou moeten worden, kan de medewerker dit melden bij de werkgever. In een herijkingscommissie (bestaande uit het Hoofd Cabin Crew, de Unit Coaches en de HR Manager Cabin) wordt aan de hand van objectieve criteria bepaald of herijking inderdaad aan de orde is.

Voordat de medewerker in aanmerking komt voor promotie naar de functie van purser, wordt in een purserpotentieelgesprek definitief de geschiktheid voor de functie van purser bepaald.

Jubileumregeling
Soms hebben afspraken iets langer de tijd nodig om geregeld te worden. In het verleden was het mogelijk om meerdere contracten te krijgen maar deze telden dan niet mee voor de jubileumdatum. In de nieuwe afspraak zullen alle contracten - van bepaalde tijd - uit het verleden worden meegeteld om een jubileumdatum vast te stellen. De enige voorwaarde waaraan voldaan moet worden is dat er niet meer dan 12 maanden tussen de twee contracten heeft gezeten.

Morgen ontvangen jullie deel 3, tevens het laatste deel van de toelichting.
Hierbij zullen de afspraken rondom instructeursvergoeding, de fiscale uitruil, de procedure bij ziekmelding en de huidige bic lijst procedure toelichten.

Mocht je naar aanleiding van bovenstaande, of naar aanleiding van deel 1 vragen hebben, kun je contact opnemen door te mailen naar sectiebestuur.transavia@vnconline.nl

Sectiebestuur transavia

Lees je als cabine-collega mee maar ben je (nog) geen VNC lid? Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC. Word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Zo doe je echt mee met invloed op jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en jouw toekomst. Hoe meer leden, hoe sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel.

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA