Toekomstbestendig KLM/KLC pensioen dichtbij

1 aug. 2017
De VNC inspanningen om een goede en toekomstbestendige pensioenregeling voor KLM en KLC cabinepersoneel te realiseren, leiden richting een goede afloop! Er volgt nog een check en als dat klopt, betekent het uiteindelijk dat we een mooi resultaat boeken na een langslepend pensioenconflict.

De goedkeuring door de belastingdienst van de pensioenregeling, op basis van het VNC- pensioenvoorstel, was de laatste voorwaarde die nog moest worden ingevuld. Vandaag stuurde de belastingdienst een brief aan KLM waarin ze hierover een uitspraak doet. De VNC heeft die brief ook ontvangen en voorgelegd aan haar pensioendeskundige om te beoordelen of hiermee de laatste opschortende voorwaarde wordt ingelost.

Versoberingen herstellen
Voor de invoering van de nieuwe pensioenregeling, waarin de VNC reparatie van wettelijke versoberingen koppelde aan de wens van KLM om een vaste premie te gaan betalen, is een aantal opschortende voorwaarden geformuleerd. Zo moest bijvoorbeeld het bestuur van het pensioenfonds de regeling in uitvoering willen nemen en moest de accountant van KLM de regeling als vaste premie-regeling kwalificeren.

De VNC heeft keihard gewerkt om de versoberingen van ons pensioen te herstellen en een goede KLM/KLC pensioenregeling is nu dichtbij. We houden jullie op de hoogte.

KLM en KLC Sectiebestuur 

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA