• home
  • Actueel
  • Tijdelijke aanpassing promotievoorwaarden KLM Purser

Tijdelijke aanpassing promotievoorwaarden KLM Purser

16 jun. 2022
In de luchtvaart is het vaak hollen of stilstaan, dat blijkt ook nu met het tekort aan Pursers dat KLM verwacht voor de tweede helft van 2022. We willen de groei en het herstel van KLM, dus de geplande vluchten, graag ruim baan geven. Daarom hopen we het aanvullen van het benodigd aantal Pursers te bespoedigen door een akkoord op het tijdelijk vervallen van de tweede taal-eis als voorwaarde om purser te worden.
  
Het wordt met het tijdelijk versoepelen van de talen-eis nu mogelijk om met alleen Engels op selectie en promotietraining (L1) te gaan. Wel wordt er commitment gevraagd voor het alsnog behalen van de tweede taal binnen 2 jaar na de promotiedatum.

Meer aspirant P’s
Het uitbreiden van het aantal management modules ABC en het verkorten van de duur van dat traject met drie weken dragen hopelijk ook bij aan een het vergroten van de groep cabineleden die gekwalificeerd is om op te gaan voor selectie voor de Purserfunctie. Daarnaast buigen KLM en de cabinebonden zich over een nieuw promotiebeleid waarin mogelijk definitieve aanpassingen komen over voorwaarden voor de promotie naar Purser. Indien hierin afspraken zouden worden gemaakt die afwijken van onze Cao, worden die zoals gebruikelijk voorgelegd aan de Ledenraad.
KLM gaat parallel hieraan onderzoek doen naar de drijfveren en/of eventuele belemmeringen voor Ca’s ten aanzien van het maken van promotie.

Leden infosessies
In onze KLM leden infosessies praten we jullie bij op de actualiteit en achtergronden, daarbij nemen we de tijd voor het beantwoorden van eventuele vragen. Jullie input is bovendien van groot belang. Donderdag 23 juni om 10.30 uur is de eerstvolgende. Sluit aan en klik hier voor jouw aanmelding. We zien er naar uit jullie te zien/spreken!

Ivo Kruse Koster, Carolina Bouwer, Roberto Tunzi, Ingrid Brama, Marije Kroese en Chris van Elswijk
KLM sectiebestuurders VNC

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA