• home
  • Actueel
  • Tijdelijk gereduceerd vliegen voor snelle opstart extra KLM productie

Tijdelijk gereduceerd vliegen voor snelle opstart extra KLM productie

10 jun. 2021
Na het verlossende nieuws van geen gedwongen ontslagen, is er met KLM overleg geweest over hoe snel in te kunnen springen op bijkomende kansen in de markt en het waarmaken van de productie. Daarbij is binnen de cao-regels overeenstemming bereikt tussen de VNC, FNV Cabine en KLM over tot uiterlijk eind 2021 gereduceerd vliegen op geselecteerde ICA bestemmingen met een verwachte lagere bezetting.

We hebben nadrukkelijk voorwaarden vastgelegd om werkdrukverhoging te voorkomen en de tijdelijkheid te borgen bij het vliegen met gereduceerde crew op vluchten met lagere bezettingsgraden dan voor corona. Eveneens houdt de VNC nauwlettend in de gaten wat boekingspatronen doen en aan de hand daarvan zal KLM bij hogere dan afgesproken bezettingsgraden de crews laten opplussen tot een volledige bemanning.

Er zijn harde voorwaarden opgesteld in de Overeenstemming over tijdelijk gereduceerd vliegen’ die een looptijd heeft van 19 juli tot en met uiterlijk 31 december 2021.

De belangrijkste voorwaarden zetten we hierbij op een rij:

● er wordt niet gereduceerd gevlogen op de A330-200 en niet op Europa;
● het deels gereduceerd vliegen op bepaalde ICA bestemmingen geldt voor vluchten met een verwachte lagere bezetting;
● het blokken van 52 stoelen is een voorwaarde voor het tijdelijk met 1 CA minder vliegen op de geselecteerde vluchten;
● het verlagen van het aantal verkoopbare stoelen in de boekingssystemen (cap op saleable seats) waarborgt dat het aantal passagiers in de Economy Class maximaal 52 per CA blijft;
● de ‘opbrengst’ aan menskracht (lees flexibiliteit) die voortkomt uit dit tijdelijk met een CA minder vliegen, wordt ingezet om extra ICA vluchten en/of Europa bips te kunnen bemensen, er wordt hiermee dus zeker geen boventalligheid gecreëerd;
● de betreffende ICA-bestemmingen worden door KLM geselecteerd op grond van marktontwikkelingen;
● maandelijks worden de betreffende ICA-bestemmingen (en prognoses) vooraf besproken met de cabinebonden en afgestemd tijdens het finaliseringsoverleg, voordat de vluchten in het verzoekensysteem komen;
● de cabinebonden kunnen (op grond van crew-gerelateerde factoren) bezwaar maken tegen geselecteerde bestemmingen en indien het niet verantwoord wordt geacht zal het gereduceerd vliegen daarop niet worden doorgevoerd;
● er komt een aanvullende afspraak over motiveringen* op vluchten vanuit het buitenstation waar gereduceerd wordt gevlogen voor het geval dat een CA uitvalt (bijvoorbeeld door ziekte);
● de tijdelijke maatregel is maximaal zo’n vijf maanden van kracht.

Baanbehoud
Het ultieme doel is om met z’n allen zo snel mogelijk uit het dal van de coronacrisis te komen door klaar te zijn voor het snel inspelen op nieuwe kansen in de markt. Hiervoor hebben we momenteel, nog meer dan anders, flexibiliteit nodig en die wordt gehaald uit de tijdelijke aanpassing. We willen nogmaals benadrukken dat de ontstane extra capaciteit wordt benut voor inzet op aanvullende vluchten en er hierdoor dus geen boventalligheid ontstaat. Wij blijven ons tot het uiterste inzetten voor baanbehoud voor nu en voor in de toekomst. Tot slot bedanken we jullie voor de al getoonde inzet en veerkracht in deze moeilijke coronatijden!

KLM sectiebestuur

*Motiveringen: KLM heeft toestemming van de cabinebonden nodig als zij een vlucht wil uitvoeren die qua werk- en rusttijden (door verstoringen) buiten onze cao valt. Indien we vluchten motiveren, vragen we compensatie voor de cabinebemanning middels vrije dagen, de CL- en KL-dagen.


Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel. De VNC is samen sterk met de kracht van de gezamenlijkheid en oog voor het individu!

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA