• home
  • Actueel
  • Ter nagedachtenis aan de slachtoffers van 9/11

Ter nagedachtenis aan de slachtoffers van 9/11

10 sep. 2021
Morgen (zaterdag 11 september 2021) is het precies 20 jaar geleden dat we werden opgeschrikt door de aanslagen met vliegtuigen in de VS. Ter nagedachtenis aan de slachtoffers, onder wie cabine- en cockpitleden van American Airlines en United Airlines, en hun geliefden staan wij hierbij stil.

Wij kregen destijds - en ook deze week nog - berichten van collega’s bij wie deze afschuwelijke gebeurtenissen in het geheugen gegrift staan. Collega’s die op die dag een layover hadden in New York, die crewcollega’s kenden en verloren aan boord van de gekaapte vliegtuigen of zij die vast kwamen te zitten op bestemming omdat het vliegverkeer dagenlang werd stilgelegd.
Veel collega’s hier in Nederland boden direct hun hulp aan voor opvang van gestrande passagiers op Schiphol.

De impact op de wereldwijde luchtvaart en op al onze collega’s was enorm en er veranderde vervolgens veel, zoals maatregelen voor meer veiligheid aan boord. Wat niet veranderde, is de enorme indruk die het maakte. Die is onuitwisbaar.

VNC bestuurders en medewerkers


English version
In remembrance of the victims of 9/11

Tomorrow (Saturday, September 11, 2021) marks exactly 20 years since we were shocked by the attacks with civil aircraft in the US. In memory of the victims, which included cabin and cockpit crew members of American Airlines and United Airlines and their loved ones, we would like to pause and reflect.

We received messages at the time - and also this week - from colleagues whose memories of these horrific events are still fresh. Colleagues who had a layover in New York on that day, who knew and lost crew colleagues on board the hijacked airplanes or those who got stuck at their destination because air traffic was halted for days.
Many colleagues here in the Netherlands immediately offered their help to shelter passengers that were stranded at Schiphol Airport.
 
The impact on aviation worldwide and on all our colleagues was enormous and many things subsequently changed, such as measures for more safety on board. What does not change is the indelible impression the events of that day made on all of us.

VNC boardmembers and employees

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA