• home
  • Actueel
  • Teleurstellend overleg tussen bonden en KLM

Teleurstellend overleg tussen bonden en KLM

17 mei 2019
Op donderdag 16 mei is het cao overleg gecontinueerd. Voor dit overleg waren aangesloten bonden van alle domeinen, dus grond, cabine en cockpit, uitgenodigd door KLM.

De heer Swelheim, financieel directeur van KLM, trapte af en informeerde de aanwezigen over de resultaten van het afgelopen 1e kwartaal. Hij adviseerde de bonden om terughoudend te zijn met hun voorstellen omdat de verwachtingen minder positief zijn dan de mooie resultaten die KLM de laatste twee jaar heeft kunnen behalen. Hij schetste daarbij een somber bedrijfseconomisch klimaat. Op de vraag van VNC in welk licht wij dit verhaal moesten zien antwoordde de heer Swelheim en ook de KLM delegatie dat dit gezien moet worden als een beoogde continuering van Perform 2020. Dit ondanks de eerdere uitspraken van Elbers dat Perform 2020 is afgerond en het bedrijf gezond en fit is.

Na dit nogal ontmoedigende betoog kreeg de VNC de gelegenheid om haar cao-voorstellen (klik hier) toe te lichten. Nadat alle bonden hetzelfde hadden gedaan, koos KLM er helaas niet voor om zelf met voorstellen te komen. Dat was in onze optiek een grote gemiste kans. Hierdoor is het een teleurstellende dag geworden.

KLM gaf nog wel aan dat structurele loonsverhoging weliswaar tot de mogelijkheden behoort maar daar moet dan wel weer iets tegenover staan, lees: ingeleverd worden.

Op 18 juni wordt het cao overleg vervolgd en daarna staan er nog maar twee data, te weten 11 en 12 juli. Gaan we de klus voor de zomer klaren? Dan zal KLM wel gas moeten gaan geven. We verwachten dat KLM voor 18 juni met voorstellen gaat komen zodat het gesprek eindelijk inhoud kan gaan krijgen.

Sectiebestuur KLM

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA