• home
  • Actueel
  • Stop oneerlijke concurrentie in de luchtvaart: herzie EU-Qatar Air Transport Overeenkomst

Stop oneerlijke concurrentie in de luchtvaart: herzie EU-Qatar Air Transport Overeenkomst

7 mei 2021
Europeans for Fair Competition (E4FC) is een organisatie met als doel oneerlijke concurrentie te stoppen van vooral luchtvaartmaatschappijen uit het Midden-Oosten. Qatar, Emirates en Etihad opereren namelijk met illegale staatsteun en nemen het ook niet al te nauw met arbeidsvoorwaarden van hun personeel. Daarbij komt nu het mogelijk toekennen van extra verkeersrechten aan Qatar door de Europese Commissie.

E4FC komt in opstand tegen het voorgenomen besluit van de Europese Commissie (EU) om de Air Transport Overeenkomst tussen de EU en Qatar ter goedkeuring aan hun raad voor te leggen. De inhoud betreft onder andere het onmiddellijke toekennen van extra verkeersrechten aan Qatar, wat een negatieve invloed zal hebben op het herstel van de luchtvaartsector in de EU, hier meer banen in gevaar brengt en het gelijke speelveld zou verstoren.

Aanpassen op huidige omstandigheden
E4FC eist dan ook dat de Europese Commissie de overeenkomst - die stamt van voor de COVID-19 pandemie - opnieuw beoordeelt. Alleen zo kan er rekening worden gehouden met de gewijzigde omstandigheden als gevolg van de coronacrisis en het aangepaste milieubeleid (verdere vermindering va de CO2 uitstoot) binnen Europa. Bij de EU-lidstaten dringt E4FC er op aan om de ondertekening van deze overeenkomst uit te stellen. Als de overeenkomst door de EU-lidstaten namelijk nu zou worden ondertekend, zou zij een onmiddellijke substantiële en unilaterale openstelling van de EU-markt voor Qatar Airways mogelijk maken.

Green Deal en de 2030-klimaatdoelstellingen
Toen de onderhandelingen met Qatar in maart 2019 werden afgesloten, bestonden de Europese Green Deal en de 2030-klimaatdoelstellingen van de EU nog niet. De EU wetgeving vereist nu dat al het relevante EU-beleid, inclusief het externe handelsbeleid, duurzame ontwikkeling bevordert. Toch bevat de overeenkomst met Qatar dubbelzinnige en niet-bindende bepalingen over ‘samenwerking’ op milieugebied. Uitvoering van de overeenkomst zonder bindende milieueisen zorgt niet alleen voor een ongelijk speelveld maar zou eveneens de geloofwaardigheid van de klimaatambities van de EU sterk ondermijnen.

Met oog voor bovenstaande argumenten zet E4FC zich tot het uiterste in om de EU-lidstaten tot uitstel van ondertekening van de Air Transport Overeenkomst te bewegen. De EU dient de inhoud grondig opnieuw te bekijken en de effecten te beoordelen, rekening houdend met de gevolgen van zowel de coronacrisis als het nieuwe milieubeleid.

Voor meer informatie Europeans for Fair Competition (e4fc.eu)

English version

VNC bestuur

Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel. De VNC is samen sterk met de kracht van de gezamenlijkheid en oog voor het individu!

Word nu ook lid/Become a member

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA