• home
  • Actueel
  • Steun uit Den Haag voor betere KLM loonsverhoging

Steun uit Den Haag voor betere KLM loonsverhoging

27 sep. 2019
Motie in politiek Den Haag voor betere loonsverhoging voor al het personeel en niet alleen de directie 9% is steun in de rug voor VNC standpunt.

"De heer Laçin (SP):

Dan de staking op Schipholen onze invloed op KLM. Daarover  gaat deze motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de minister-president onlangs een oproep heeft  gedaan  voor hogere lonen;

constaterende dat tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen de motie-Marijnissen c.s. over
verhoging van de lonen in het bedrijfsleven met minimaals% met algemene stemmen is aangenomen;

overwegende dat er momenteelcao-onderhandelingen lopen bij KLM,waarbij het loonbod voor
werknemers op 2% blijft steken terwijlde CEo g% loonsverhoging heeft  gekregen;

overwegende dat dit lijnrecht ingaat tegen  de breed  gesteunde oproep om de beloningsverschillen
tussen de werkvloer en de top terug  te dringen;

overwegende dat de Nederlandse Staat aandeelhouder is van

KLM en daarmee invloed kan uitoefenen binnen het bedrijf;

verzoekt de regering om als aandeelhouder de directie van KLM op te roepen met een beter  loonbod
te komen dat recht doet aan eisen van de werknemers en de vakbonden,de aangenomen
motie-Marijnissen en de maatschappelijke discussie,

en gaat over tot  de orde  van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door  het lid Laçin.Naar  mij blijkt,wordt de indiening ervan voldoende ondersteund"

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA