• home
  • Actueel
  • Stemproces voor invulling vacature KLC Sectiebestuurder

Stemproces voor invulling vacature KLC Sectiebestuurder

23 mrt. 2022
Zo’n anderhalf maand geleden is de vacature voor KLC Sectiebestuurder opengezet. KLC-leden konden zich verkiesbaar stellen en vanuit de VNC is Luc van der Eijk als voorkeurskandidaat voorgedragen.

Inmiddels is de vacature gesloten en hebben zich geen andere kandidaten dan Luc van der Eijk verkiesbaar gesteld. Normaliter wordt er op een Sectievergadering gestemd op de één van de kandidaten. Nu is er echter maar één kandidaat en hebben we gezocht naar een oplossing die in lijn is met de statuten en waarbij ieder KLC-lid toch zijn stem kan laten horen.

Enige kandidaat
Zoals gezegd is Luc van der Eijk de enige kandidaat die zich verkiesbaar heeft gesteld en hij wil zijn werkzaamheden bij de VNC graag voortzetten. Wij willen jullie mening nu vragen over het proces van het invullen van de vacature. Er wordt dus niet gestemd over het wel of niet opnieuw aantreden van Luc van der Eijk als Sectiebestuurder, maar de vraag die wij onze KLC-leden gaan voorleggen is de volgende:

Er is één kandidaat voor de vacature van KLC sectiebestuurder, wil je over deze kandidaat stemmen? Indien je het niet nodig vindt om over deze kandidaat te stemmen, en dus NEE stemt, zal deze met jouw goedkeuring worden benoemd.

*Nee, er hoeft niet gestemd te worden
*Ja, er dient wel gestemd te worden

Wanneer wordt deze mail verstuurd?
Op donderdag 24 maart ontvang je een mail met daarin een antwoordlink over het stemproces. Het invullen van deze stemming is volledig anoniem. Het wordt gewaardeerd als je van je laat horen. Op woensdag 30 maart om 15:00 uur sluit de stemming en op donderdag 31 maart zullen wij de uitslag tijdens de Sectievergadering bekend maken. Aanmelden voor de digitale Sectievergadering kan via deze link.  

Indien je geen stemlink hebt ontvangen, kijk dan even in je spambox. Als ook daar niets is aangekomen, mail dat dan naar secretariaat@vnconline.nl.

Alvast bedankt!

VNC bestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA