Stem over jouw KLC cao

7 dec. 2015

We helpen je graag even herinneren aan onze uitnodiging voor de KLC-sectie Ledenvergadering aanstaande vrijdag 11 december. Er gaat gestemd worden over onze cao en jullie hebben daarin het laatste woord.
We hopen dan ook dat, als je in de gelegenheid bent, je ook komt om 13 uur om deze belangrijke vergadering bij te wonen. Je bent hiervoor welkom in het kantoor van de VNC, Stationsplein 406, Schiphol-Oost (Constellation gebouw, t.o. KLM gebouw 133).

De agenda van de ledenvergadering is als volgt:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Principeakkoord, uitleg per punt
4. Stemmen principeakkoord
5. Stand van zaken door het sectiebestuur
6. Moties
7. Rondvraag
8. Sluiting

Hopelijk tot ziens op 11 december! 

Sectiebestuur KLC

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA