Start van een KLM breed cao proces

8 mei 2019
Op donderdag 9 mei is de aftrap van de KLM brede cao-onderhandelingen, waaraan ook de VNC deelneemt namens het cabinepersoneel. Bij de start gaat het voornamelijk om het afstemmen van het proces. Vervolgens staan er in mei, juni en juli data gepland waarbij het op inhoud verdergaat.

De VNC heeft een regulier en zorgvuldig proces doorlopen en voorbereid: onder al haar KLM leden is een uitvraag gedaan voor input, via een speciaal VNC cao-emailadres. Er zijn veel reacties binnen, waarvoor dank!

Hoe gaan we de gesprekken in?
Alle cao-voorstellen van de leden zijn meegenomen in de discussie met de Ledenraad (jouw parlement) en het bestuur (jouw onderhandelaars) en middels een stemming gewaardeerd en geprioriteerd in een motie ter stemming in de Ledenraad. Deze wensen van de achterban worden binnenkort in een voorstellenbrief aan KLM kenbaar gemaakt. Die brief vormt de basis voor de opdracht waarmee jouw onderhandelingsdelegatie op pad gaat. Uiteraard houden we jullie op de hoogte van de inhoud.

Hoe kan je het nieuws volgen?
Om jullie goed op de hoogte te houden, informeren we jullie via de VNC mediamix (nieuws via mailberichten, website, Facebook, Instagram, Twitter en achtergronden via het Magazine). Bovendien heeft de VNC site een speciale KLM cao button met onderstaande onderdelen:
-
Cao nieuws: deze wordt gevuld vanaf de start van deze cao-ronde;
-
Cao delegatie: de (cabine)collega's uit ons onderhandelings- en het back officeteam;
-
Cao 2016-2019: de door VNC uitgewerkte, ingevoerde en enkele in afronding zijnde zaken;
-
Cao + protocollen: de door de VNC uit onderhandelde  huidige cao, inclusief protocollen;
-
Cao FAQ: deze wordt t.z.t. ingevuld met de meest gestelde vragen mét antwoord;
-
Cao ledenbijeenkomsten: afhankelijk van de ontwikkelingen te organiseren infosessies.

Meedenken en vertrouwen
In het begin van de cao-onderhandelingen zitten de diverse werknemersvertegenwoordigers van alle domeinen (cabine, cockpit en grond) samen met het bedrijf aan tafel. Doorgaans wordt in een later stadium door KLM en de twee cabinebonden verder gesproken over de expliciete cabine-cao. We vragen jullie om met ons mee te blijven denken, maar ook om vertrouwen te hebben. We zijn graag 'out in the open' indien het de onderhandelingspositie en dus de belangen van het korps niet schaadt. Daarbij begrijpen we dat verschillende collega's van dezelfde of andere bedrijfsonderdelen wel wat vinden van elkaars meningen of standpunten. We verzoeken om respectvol en op een eerlijke, gefundeerde wijze daarmee om te gaan. Op die manier kunnen we met z’n allen voorkomen dat zich een - voor iedereen zinloze - social media strijd ontketent. Het is tenslotte de cao tafel waaraan uiteindelijk zaken worden gedaan.  

Met dank voor jullie begrip,
het KLM sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA