Start KLC cao overleg

12 mei 2017
Woensdag 10 mei is het cao overleg tussen KLM Cityhopper en VNC gestart. Het voorstel van de VNC heeft de volgende richtlijnen: loonontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en werkdruk verlichtende maatregelen.
 
Onder loonsverhoging wordt verstaan: een structurele loonsverhoging en een winstdeling met terugwerkende kracht. Duurzame inzetbaarheid en werkdruk verlichtende maatregelen houdt onder andere in: een maximering van de vier stretches, rust op de route, hotellocaties/verblijven en het krijgen van drie weken zomerverlof.

Gelijktrekking op bepaalde punten
Daarnaast spelen er diverse onderwerpen zoals de selectieprocedure bij promoties. Deze willen wij in onze cao vastleggen. Ook willen wij een gelijktrekking van de KLC cao met de cao van KLM cabine - KLM vliegers op bepaalde punten. De exacte punten moeten nog worden uitgewerkt en hiermee komen we later terug.

Directeur KLC Boet Kreiken opende het overleg en vertelde het doel van KLC voor deze cao onderhandelingen. KLC gaf aan zich dit cao overleg te richten op flexibilteit van de CA. Een voorbeeld hiervan is meer productiviteit leveren in de zomerperiode.

Teleurstellende reactie KLC op voorstel VNC
Na de opening van de heer Kreiken en het overhandigen van het VNC-voorstel nam KLC ruimschoots de tijd om deze te bestuderen. Helaas was de reactie van KLC zeer teleurstellend. KLC meent namelijk dat loonontwikkeling alleen eventueel bespreekbaar zou zijn als daar productiviteitsverhoging tegenover staat. Ook op de onderwerpen die vallen onder duurzame inzetbaarheid en werkdrukverlichtende maatregelen werd summier gereageerd. Er ontstond een meningsverschil over de werkdruk die de CA zou ervaren. KLC vindt dat lange werkdagen niet onder werkdruk zouden vallen en vergeleek het met een kantoorbaan van 40 uur per week: een CA zou namelijk niet altijd de 40 uur per week halen. Wederom mist hier de waardering van KLC naar de hardwerkende CA. De lange dagen die de CA maakt, de korte omdraaien, de 3 om 1 om 6 pairings, de steeds veeleisender wordende passagiers en de zware roosters werden in twijfel getrokken door deze uitspraken van KLC.

Voorstel KLC
Het bedrijf gaf vervolgens haar voorstel. KLC wil een andere verdeling van het winter- en zomerseizoen. Regelingen van de cao die nu altijd gelden (dus voor het gehele jaar) willen zij nu voor het zomerseizoen laten vervallen. Daarnaast wil KLC dat de CA structureel twee LELR dagen inlevert, dat de compensatiedag geschrapt wordt, dat de vrijetijdsblokken en de dagdefinitie gelijk wordt getrokken zoals in de cao van de vlieger staat, de opbouw van het reisverlof aanpassen en de rustpunten range van -1 en +1 naar -2 en +2 veranderen.

Geen waardering
Maar bovenal wil KLC flexibiliteit en productiviteitsverhoging van de CA. Als de VNC hierover met voorstellen zou komen zou een winstuitkering wellicht bespreekbaar zijn maar sowieso niet met terugwerkende kracht aldus KLC.

Al met al een klap in het gezicht van de hardwerkende CA die door KLC steeds verder uitgeknepen lijkt te worden. Geen waardering maar alleen nog maar meer bezuinigen.

Na een korte schorsing hebben wij KLC dan ook de boodschap meegegeven dat - als er alleen loonontwikkeling mogelijk is als er productiviteitsverhogende maatregelen tegenover staan - wij geen cao met hen zullen afsluiten. Daarnaast vinden wij het bagatelliseren van de werkdruk van de CA badinerend en kwalijk te noemen. Bovendien mist de blijk van waardering door dit voorstel zo te durven te presenteren.

Wij hopen dan ook ten zeerste dat KLC hun waardering voor de CA zal laten blijken in het volgende overleg door het doen van loonontwikkelingsvoorstellen.

Op 28 juni komen wij weer bijeen om de uitgewerkte voorstellen te presenteren. Mocht je tussentijds vragen hebben, dan kun je een email sturen naar sectiebestuur.klc@vnconline.nl

KLC Sectiebestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA