Start cao onderhandelingen KLC

22 nov. 2019
Donderdag 21 november heeft een VNC delegatie cao overleg gevoerd met KLM Cityhopper. Na eerder een ‘kick-off overleg’ te hebben gehad is er nu concreter in overleg getreden. De VNC heeft onder andere het volgende voorgesteld: loonontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en werkdruk verlichtende maatregelen.

In dit geval wordt onder loonontwikkeling verstaan dat de VNC aanstuurt op een structurele loonsverhoging die kosten compenserend is. Duurzame inzetbaarheid en werkdruk verlichtende maatregelen wil zeggen: een maximering van het aantal stretches tot vier, een verbetering omtrent de regels van zesdaagse werkweken en een verbetering in de omloop van roosters.

Loonbod en looptijd
Na een voorstel vanuit de VNC in het kick-off overleg en de reactie van KLC destijds dat zij hier later op terug zouden komen, hadden wij nu gerekend op een openingsbod. Dat kwam er niet en de VNC vindt deze nodeloze vertraging uitermate teleurstellend, op deze manier duren de cao onderhandelingen onnodig lang. KLC zal de volgende keer met een concreet en goed loonbod moeten komen, anders sluit de VNC geen cao.

Maximering aantal stretches
Voor wat betreft de maximering van het aantal stretches staat de VNC lijnrecht tegenover KLC. De VNC pleit voor een maximering van vier stretches, daar waar KLC vijf stretches op een dag mogelijk wil maken om zo meer gelijkloop te creëren met cockpitcrew.

Verbetering regels omtrent zesdaagse werkweken
Naar aanleiding van de resultaten uit de verstuurde enquête onder de leden bleek dat dit een belangrijk onderwerp is voor onze achterban. Op dit moment is overeenstemming op dit punt niet in zicht. KLC heeft niet positief gereageerd op ons voorstel. De VNC heeft aangegeven vast te willen houden aan dit voorstel en daarom geopperd om in een volgend overleg te onderzoeken wat wel mogelijk is.

Verbetering omloop roosters
Omdat ook dit onderwerp als een van de belangrijkste wensen naar voren kwam uit de enquête en hierin nog onvoldoende progressie is geboekt, zullen wij samen met KLC ook hierover in het volgende overleg verder spreken.

Nieuwe leidinggevende functie
Zoals bekend zal er met de komst van de Embraer 195-E2 een driemansoperatie gevlogen worden, waardoor de arbeidsvoorwaarden van de leidinggevende functie zal veranderen. KLC heeft een voorstel gedaan v.w.b. het salaris, de VNC vindt dit echter dusdanig laag dat dit niet in verhouding staat tot de taken en verantwoordelijkheid van de leidinggevende aan boord. Hierin liggen beide partijen dus ver uit elkaar.

Spreiding LELR dagen
Ondanks het feit dat we er in zijn totaliteit absoluut nog niet zijn, zijn er ook onderwerpen waar we samen op één lijn zitten en dat is bijvoorbeeld de spreiding van LELR dagen.
Ervaring leert dat KLC in de huidige situatie, in hoog tempo LELR dagen inplant zodra deze weer op je teller staan. Hierdoor blijft er echter weinig inspraak over voor de CA zelf. De VNC heeft daarom voorgesteld om de spreiding van de inzet van LELR dagen te verruimen, waardoor er meer ruimte voor de CA is om deze dagen ook meer zelf in te zetten. Het ziet er naar uit dat een akkoord hierover mogelijk is.

Vreemde talen
Een andere wens vanuit de leden is de mogelijkheid tot het volgen van taalcursussen voor een tweede vreemde taal, een examen af te leggen en bij een geldig examen een jaarlijkse vergoeding te krijgen. Ook KLC staat hier positief in en is net als de VNC voorstander van ontwikkelingsmogelijkheden van de CA en het optimaliseren van de klantbeleving.
De contouren rondom dit voorstel zijn gelegd en de verwachting is dan ook dat we hier overeenstemming over kunnen bereiken.

Bewilligen
De huidige compensatie bij bewilligen is volgens veel leden aan verandering toe en de wens is om de keuze te krijgen tussen een financiële compensatie of compensatie in tijd.
Grotendeels zitten we op één lijn met KLC en wij verwachten hier dan ook uit te komen met elkaar.

We zijn er nog niet
De VNC constateert dat op de “kleinere“ punten overeenstemming bereikt is of kan worden. Tegelijkertijd hebben we geen enkele duidelijkheid over loon en lijkt overeenstemming over onze voorstellen rond duurzame inzetbaarheid nog ver weg. De VNC vindt dit zorgelijk.

Wij hopen dan ook op een open houding van KLC en gaan er vanuit constructief overleg te kunnen voeren 17 december aanstaande.

KLC Sectiebestuur


Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC. Word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Het gaat om jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en dus jouw toekomst. Hoe meer leden, hoe sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel.

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA