• home
  • Actueel
  • Stand van zaken rondom cao onderhandelingen KLC

Stand van zaken rondom cao onderhandelingen KLC

10 nov. 2020
Zoals wellicht bekend zijn de cao onderhandelingen met KLC onlangs hervat en er is een goede herstart gemaakt. Tekstvoorstellen gaan op dit moment over en weer, maar tegelijkertijd zijn onderwerpen als looptijd, loon en winstdelingsregeling punten waar nog geen concreet voorstel voor is vanuit KLC. Dit heeft er mee te maken dat zij in zekere zin afhankelijk zijn van hetgeen er bij KLM Cabine wordt afgesproken.

KLM en de bonden zijn er op hoofdlijnen uit voor wat betreft arbeidsvoorwaardelijke afspraken, echter de uitwerking op detailniveau volgt nog en hier is de definitieve handtekening ook nog niet onder gezet. Dit heeft gevolgen voor de inhoud van het proces bij KLC. Zoals eerder aangegeven vinden wij dit teleurstellend, maar hopen wij spoedig in een nieuw overleg concreet te kunnen zitten over looptijd, loon en uitbetaling van de WDR.
Onze insteek blijft ongewijzigd: de loonsverhoging van 2% van vorig jaar, evenals de uitbetaling van de WDR 2019 in twee fases en daarbij loonsverhoging van 2,5% van komend jaar, uit te betalen in de vorm van een toeslag.

Wij houden jullie op de hoogte van het proces en zullen op het moment van een principe-akkoord jullie raadplegen door middel van een stemming hierop.

KLC Sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA