• home
  • Actueel
  • Stand van zaken cao: KLM volhardt op loonbod en beweegt op inhoud

Stand van zaken cao: KLM volhardt op loonbod en beweegt op inhoud

1 okt. 2019
Na tot vroeg in de kleine uurtjes te hebben onderhandeld, is het cao-overleg voor de VNC geëindigd zonder overeenkomst op loon maar met een resultaat op inhoud. Op loon blijft KLM bij hun loonbod van 7% over een looptijd van 2 jaar en 9 maanden.

KLM heeft daarbij wel de oorspronkelijke 7 stappen structurele loonsverhoging teruggebracht naar 3. Te weten:
2% per 1 september 2019
2,5% per 1 augustus 2020
2,5% per 1 augustus 2021

Met onderhandelen en met onze lopende actie van het niet meer motiveren, bereiken we op loon derhalve niet meer dan wat er nu ligt.

Voortgang op arbeidsvoorwaardelijke zaken
Op arbeidsvoorwaardelijke punten die wij voor het cabinekorps goed willen regelen, hebben we wel voortgang geboekt. KLM poogt meer tegemoet te komen op arbeidsvoorwaardelijke zaken om het ontstane gat op loon te compenseren.
Hierbij vind je deze zaken met een korte toelichting:

Nevenopdracht gratis
Als je recurrent flight safety doet op je laatste dag reisverlof krijg je de dag gecompenseerd met een halve dag op je CL en een halve dag op je KL teller. In totaal zullen maximaal twee nevenopdracht per jaar ingedeeld en gecompenseerd worden. Daarmee verdwijnen de Nevenopdrachten gratis.
VVR
De vrijwillige vertrekregeling zal met in totaal 100 FTE gecontinueerd worden.
Blokbescherming Europa
We hebben met KLM een pilot afgesproken met vooraf vastgestelde evaluatiecriteria. Bovendien hebben beide partijen vooraf een aantal voorwaarden gesteld, zoals maximaal 3 stretches per dag en het ophogen van de vlieguren naar maximaal 6 uur.
Flexibilisering JV dagen
Ook hier hebben we een pilot afgesproken om te onderzoeken of er meer varianten zijn dan de huidige twee blokken om zo meer flexibiliteit te bieden voor het korps.
Promotieprocedure
Een werkgroep bestaande uit de cabinebonden VNC, FNV Cabine en KLM gaat onderzoeken hoe het huidige promotietraject verbeterd en gemoderniseerd kan worden.
Week 3 & 4 bij ziekte
De werkgroep die al in de huidige cao aan de slag is gegaan, zal worden voortgezet in de nieuwe cao. Doel is onder andere meer zekerheid over rooster bij ziekmelden en maatwerk bij hersteld melden.
Wet WIEG
Afspraken maken omtrent de nieuwe wet bevallingsverlof voor partners.
Afmeldtijd
Er zal worden onderzocht welke maatregelen mogelijk zijn om deze tijd in lijn te brengen met de afmeldtijd van 30 minuten.
Pensioenakkoord
Het landelijk pensioenakkoord wordt in de cao geschreven.
CBS 787-10
De cabinebemanningsamenstelling (CBS) op dit type wordt 11 cabineleden waarvan er 3 tweebanders in de WBC gaan werken. Op ‘Anytime for you’ vluchten op de 787-10 zal de werkmethodiek en/of product worden aangepast zodat de werkdruk beheersbaar blijft.
Parkeerkaart Schiphol
De vergoeding die cabinepersoneel nu nog betaalt voor de parkeerkaart P30/ P40 komt te vervallen. Collega’s zonder parkeerkaart krijgen dit bedrag extra op hun rekening.
Slapend dienstverbanden
Dit artikel betreft collega’s die arbeidsongeschikt zijn, geen loon meer ontvangen van KLM maar nog wel in dienst zijn. Zij die op dit moment een slapend dienstverband hebben krijgen de keuze of zij het dienstverband willen beëindigen of niet. Voor nieuwe slapende dienstverbanden geldt dat deze worden beëindigd.
Opstuurregeling
De belangrijkste wijziging is dat wanneer je XXDHC wordt opgestuurd je, zodra deze opstuur bekend wordt, een stoel in de C-class krijgt indien die nog beschikbaar is. Je kan vanaf dat moment niet meer gedowngrade worden. Als er geen C-class stoel meer beschikbaar is dan krijg je, indien beschikbaar, een stoel in economy comfort en als laatste optie een stoel in de economy class.

Wij zullen intern gaan beslissen of we het totaalpakket dat er momenteel ligt aan onze Ledenraad gaan voorleggen. Ook zullen we op een later moment meer inhoud publiceren.

Sectiebestuur KLM
Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA