• home
  • Actueel
  • Sociaal Plan KLM op papier, protocol Reductie Arbeidsvoorwaarden nog niet

Sociaal Plan KLM op papier, protocol Reductie Arbeidsvoorwaarden nog niet

29 okt. 2020
Vandaag hebben de VNC en FNV Cabine met KLM het Sociaal Plan voor KLM cabinepersoneel volledig op papier uitgewerkt. Dit is van groot belang in deze moeilijke coronacrisis waardoor de luchtvaart keihard wordt geraakt en de toekomst onvoorspelbaar is.

Er wordt in het Sociaal Plan met vrijwillige instrumenten geprobeerd om gedwongen ontslag zoveel als mogelijk te voorkomen en het biedt een vangnet om de sociale en financieel nadelige gevolgen zo goed als mogelijk te ondervangen voor collega’s die onverhoopt toch gedwongen worden ontslagen.
Het Sociaal Plan zal nog door de VNC en andere betrokken partijen volledig juridisch worden getoetst en wij zullen het daarna ter stemming voorleggen aan onze Ledenraad. Klik hier voor de voorlopige protocolteksten waarover - dus onder voorbehoud van de juridische toets - later zal worden gestemd.

Hieronder lichten we het Sociaal Plan toe en aankomende week houden we ook een aantal digitale ledeninfosessies.

Drie verschillende fases
Het protocol Sociaal Plan bestaat uit drie fases.
Fase 1: het zoveel mogelijk voorkomen van boventalligheid door middel van de volgende instrumenten:
detachering
het opnieuw openstellen van een VVR
een deeltijd VVR variant
verruimen permanente deeltijdregeling voorafgaand aan pensioen
overstap naar andere sectoren.

Fase 2: Indien ondanks bovengenoemde instrumenten toch boventalligheid ontstaat:
• Beëindigingsvergoeding tot maximaal 18 maanden, afhankelijk van het aantal dienstjaren.
• Minimaal 6 maanden begeleiding in werk naar werk traject voor het dienstverband wordt beëindigd.

Fase 3: Indien er weer sprake is van vacatures binnen het korps cabinepersoneel:
• Terugkeergarantie (voor 5 jaar) in eigen functie met een vast contract en behoud van arbeidsvoorwaarden.
 
Discussie op reductie arbeidsvoorwaarden
De VNC is op 1 oktober met KLM op hoofdlijnen tot overeenstemming gekomen over de ‘reductie op arbeidsvoorwaarden’ onder de voorwaarde dat KLM met een IPB-voorstel zou komen. Dit protocol benodigde dus nog uitwerking. Echter, doordat KLM later - zoals achteraf is gebleken - significant afwijkende afspraken heeft gemaakt met de vliegers (kortere looptijd, IPB goodies en baangarantie) liep ook hierover nog een discussie.

KLM’s reactie bleef een nee op IPB en op iedere variant die wij daarover hebben voorgesteld. De VNC vindt dat het niet zo kan zijn dat als alle KLM werknemers voldoen aan de door de overheid - in samenspraak met KLM - gestelde eisen van inleveren op arbeidsvoorwaarden, de ene groep werknemers daarvoor door KLM wordt beloond met zogenoemde returns en de andere groep werknemers niet.

De reden van de nee tegen aanpassingen op IPB, looptijd en baangarantie van KLM is naar hun eigen zeggen dat de overheid hier moeite mee zou hebben. Voor de onderwerpen als het gelijktrekken van looptijd bij alle domeinen en het gunnen van kleine IPB gunsten kunnen wij ons echt niet voorstellen dat ze daar in Den Haag over struikelen. Sterker nog als onze langere looptijd inzake de reductie op arbeidsvoorwaarden voor iedereen wordt aangehouden, kunnen ze dat daar waarschijnlijk alleen maar een verbetering vinden.

KLM blijft zich verder op het standpunt stellen dat deze extra IPB faciliteit een ‘gunst’ is die alleen is voorbehouden aan KLM-ers die meer dan 15% bijdragen in de loonstaffel en dat is bij cabinepersoneel niet aan de orde. Daar waar het gaat om het regelen van werkgelegenheidsgarantie kwam KLM met de uitleg dat dit heel veel extra geld kost wat door het cabinepersoneel zelf moet worden betaald, bovenop de salarisreductie die de overheid als voorwaarde heeft gesteld. Omdat KLM verder niet wil bewegen op bovenstaande punten en geen verdere voorstellen meer wil doen, hebben we besloten om in beraad te gaan en volgende week met een reactie te komen.

We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

KLM sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA