September Cabineoverleg KLC

23 sep. 2016

Gistermiddag hebben we het zeswekelijkse overleg gevoerd met KLC. Hierin bespraken we onder andere de drukke roosters waar veel leden ontevreden over zijn. KLC geeft aan dat in de huidige drukke periode iedereen een tandje bij moet zetten. Echter, is je rooster dusdanig zwaar en lijkt het alsof er geen vrije dag meer tussen staat? Geef dit dan aan bij je CCM die er dan zorg voor zal dragen dat je meer ademruimte in je rooster krijgt!
Zoals in de cao besproken hebben wij het afgelopen jaar gewerkt aan een zogeheten ‘doorstroomtekst’ waarin de VNC zich kon vinden. Gisteren hebben wij daar onze handtekening ondergezet en het is goed dat er na vele jaren wederom een door ons geaccordeerd document is. Binnenkort zal KLC het tekstdocument voor jullie informatie online plaatsen.

Nog twee initials in 2016
KLC heeft aangegeven dat er nog twee initials zullen starten in 2016. Dit komt nog steeds vanwege het sluiten van de UK kant en heeft (helaas) niets met doorstroom te maken. Ook zullen er dit najaar twee SCA promotiecursussen starten. Rond eind 2016/begin 2017 zal er ook minimaal een maar waarschijnlijk twee promotiecursussen voor IFS worden gestart. Reden is dat het Nederlandse korps groter is geworden en KLC verplicht is een percentage aan Nederlandse IFS'en dient te hebben.

Unfit-meldingen analyseren
Elk overleg wordt de unfit trial besproken. KLC heeft de cijfers doorgegeven en probeert deze te analyseren. Om dit te doen zullen zij het verzuim van de afgelopen jaren bestuderen en dat vergelijken met het huidige verzuim. Ook hebben zij gekeken op welke dagen/periodes het aantal meldingen hoger was. Als laatste gaat KLC nu observeren of de Unfit-meldingen aan een bepaald contractpercentage gerelateerd zijn.

Let wel: KLC heeft als eis voor goedkeuring van de Unfit-regeling dat het verzuim lager zal worden. Vanuit de VNC willen wij een Unfit-regeling en zijn wij het er absoluut niet mee eens dat hierdoor het verzuim lager moet worden. Wij laten KLC er echter vrij in om dit te vergelijken. Of het gerelateerd is aan een bepaald contractpercentage vinden wij wel zeer interessant en wij horen ook graag de uitkomst hiervan.

Bijna helft KLC cabinekorps deeltijder
Wij waren ook zeer benieuwd naar het percentage wat deeltijd/voltijd vliegt bij KLC. Het blijkt dat 47% van het korps deeltijd werkt. De meeste deeltijders zitten in het percentage 80. KLC geeft aan het geen probleem te vinden dat een kleine helft van het korps deeltijd werkt. Het gaat bij hen om gemotiveerde werknemers en dat hebben zij op deze manier.

Deeltijd en ziekteverzuim niet verklutsen
De VNC heeft echter wel duidelijk aangegeven dat het niet de bedoeling is dat CA's wordt gevraagd om deeltijd te gaan werken als zij een hoger verzuim hebben. Daarnaast is het ook niet de bedoeling dat op een verkapte manier door een CCM wordt gevraagd wat de reden van je ziekmelding is. Dit MAG een CCM niet doen! Uiteraard ben je er vrij in om te bepalen of jij de reden van ziekte wilt doorgeven aan je CCM. Angeline van der Kloet gaat laatstgenoemde punt nogmaals bespreken met de CCM's.

Het heel hoog ziekteverzuim (rond de 10 procent) van begin dit jaar is nu gedaald richting het target van 5,3 %. KLC meent dat dit komt door de sterkere betrokkenheid van CCM's.

Vakantieregeling
Ondanks dat de vakantieregeling op dit moment het onderwerp van gesprek is, hebben we dit niet inhoudelijk besproken daar dit via onze advocaat loopt. Wij krijgen veel vragen over het invullen van het zomerverlof. Wij adviseren aan te vragen wat je wil en is dat drie weken aaneengesloten in de zomer, dan vraag je dat aan!

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van ons nieuwsbericht of heb je agendapunten voor het volgende overleg dan kun je dit mailen naar sectiebestuur.klc@vnconline.nl

Sectiebestuur KLC

Lees je onze berichten en ben je cabinecollega maar (nog) geen VNC lid? Doe echt mee met invloed op jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en jouw toekomst. Hoe meer leden, hoe sterker we staan en dat is nodig, zeker in deze moeilijke tijden. Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC. Word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480.

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA