• home
  • Actueel
  • Schenking dagen aan KLM? De keuze is aan jou!

Schenking dagen aan KLM? De keuze is aan jou!

23 sep. 2015

Het KLM cabinekorps heeft onlangs een mail gehad van het bedrijf waarin de optie van het schenken van dagen wordt voorgelegd. We krijgen hierover vragen van onze leden. De keuze is aan jullie zelf maar om die weloverwogen te maken, geven we nog even kort weer hoe het een en ander tot stand kwam.
Tijdens het afgelopen cao proces met KLM, kwam het issue over de opgebouwde dagen aan bod. Onze Ledenraad ging onder aanvullende voorwaarden akkoord met het maakbaar maken van de zomerproductie 2015. Die voorwaarden waren dat het individu eigenaar bleef van de ingenomen dagen voortgekomen uit de verlaging van de A-factor van 1,6 naar 1,5. En dat na de zomer de dagen worden teruggeven aan het individu. Daarmee legden de Ledenraadsleden precies de vinger op de zere plek van het merendeel van het korps want diezelfde signalen krijgen we ook in persoonlijke reacties van onze leden. 

Tussenoptie
De VNC insteek was daarom dat de ingenomen dagen dienden worden teruggegeven aan de collega's die ze opbouwden. KLM koos er namelijk zelf voor om plotseling de geplande 250 FTE niet aan te nemen en de zomerproductie met een tekort aan cabinepersoneel in te gaan. Het bedrijf wilde deze dagen natuurlijk liever niet retourneren, maar - voor er een cao akkoord lag - alvast een bezuiniging binnenhalen. Er is toen een tussenoptie bijgekomen, namelijk de mogelijkheid om op vrijwillige basis (je mag dat dus zelf beslissen!) deze opgebouwde dagen te schenken aan KLM. Die keuze is door de cabinebonden voorgesteld en KLM heeft deze overgenomen.

Overwegen en beslissen
Er zijn collega's die de betreffende dagen willen schenken aan KLM en uiteraard zijn er ook collega's die dat pertinent niet willen. Het is en blijft je eigen keuze: overweeg het rustig en beslis daarna. Tot slot willen we voor de duidelijkheid wel meegeven dat het om een schenking gaat. Het woord zegt het eigenlijk al: dat betekent dat de geschonken dagen als gift worden beschouwd en niet worden bijgeschreven op conto van de bezuinigingen van het cabinepersoneel. 

KLM bestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA