• home
  • Actueel
  • Samen sterk: KLM sectie verdedigt ledenbelangen met hart en ziel

Samen sterk: KLM sectie verdedigt ledenbelangen met hart en ziel

2 jun. 2022
De torenhoge inflatie; de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage; de toekomstige Cao-onderhandelingen; de uitbetaling van de uitgestelde loonsverhogingen en daarbij de politiek maatschappelijke discussie over de toekomst van de luchtvaart: het houdt ons allemaal dagelijks bezig.

Wij begrijpen de zorgen die leven als geen ander. De arbeidsvoorwaardelijke bijdrage die we leveren in combinatie met de enorme inflatie raakt iedereen in de portemonnee. Denk alleen al aan de hoge kosten van levensbehoeften als boodschappen, huur- of hypotheek, energienota’s en de brandstofprijzen. We (h)erkennen dus de moeilijke situatie waarin het hele korps verkeert, maar daar koop je natuurlijk geen brood voor! Daarom strijden wij namens jullie voor oplossingen die, het liefst zo snel als mogelijk, moeten leiden tot verbeterde arbeidsvoorwaarden voor al onze collega’s/leden.

Chinese muur moet worden gesloopt
Wat gebeurt er dan achter de schermen? Om te beginnen de Nederlandse overheid: er is een nieuwe bestuurscultuur beloofd om het vertrouwen bij de burgers terug te winnen. Daar is weinig van terecht gekomen, diezelfde overheid laat ons als personeel bungelen als het gaat om de eenzijdig opgelegde arbeidsvoorwaardelijke (avw) bijdrage. Zij trekt nog steeds een Chinese muur op rond het tot stand komen van de avw-bijdrage. Onze verzoeken inzake de Wet open overheid (Woo voorheen WOB) worden stelselmatig tegengewerkt. Echter de VNC zal blijven inzetten op transparantie van zaken, desnoods tot aan de rechter en indien nodig, bij het EU-hof.
Maar ook onze werkgever kan en moet meer doen dan alleen de al afgesproken 2 x 2,5% loonverhoging alsnog uitbetalen, namelijk openheid van zaken geven over de totstandkoming van de opgelegde avw-bijdrage. KLM zwijgt daarover in alle talen, wat bepaald geen vertrouwen wekt naar de toekomst toe.

Tijdelijke offers
Een tijdelijke crisis vraagt wat ons betreft om tijdelijke offers. Daarom hebben we met KLM gedurende deze crisis uitsluitend tijdelijke - en dus geen structurele - afspraken over bijdragen gemaakt.

Arbeidsvoorwaardelijke bijdrage
De VNC wil dat de avw-bijdrage, die buiten vakbonden om door de overheid met KLM is afgesproken, zo snel mogelijk wordt stopgezet. De bestaande afspraak geldt formeel tot einde van dit jaar, maar moet wat de VNC betreft dus zoveel eerder als kan stoppen. In april heeft de VNC al aangegeven zich niet langer gehouden te voelen aan de onder druk getekende commitment clausule. We vinden dat de opgelegde avw-bijdrage van personeel niet voor de volledige looptijd van de overheidsleningen (met een maximum van 5 jaar) kan worden gevraagd. Naast dat deze afspraak onzuiver en onjuist tot stand is gekomen, is er bovendien niet langer sprake van buitengewone omstandigheden die zo’n grote ingreep bij personeel rechtvaardigt. De bedrijfsresultaten van de laatste drie kwartalen zijn positief en de toekomstverwachtingen goed, ondanks dat we nog een deel van de schuld moeten aflossen.
We herhalen het nog maar eens: tijdelijke omstandigheden vragen om tijdelijke maatregelen. De ILO uitspraak ondersteunt ons standpunt: alleen voor de duur van ‘exceptionele omstandigheden’ kan een arbeidsvoorwaardelijke bijdrage worden geëist. Die bijdrage moet dus zoveel mogelijk worden beperkt zowel in hoogte als in looptijd. Inmiddels heeft KLM overigens deze wens zelf ook geuit. Nu nog boter bij de vis.

Cao-onderhandelingen: geen broekzak-vestzak
Cao-onderhandelingen zijn wat ons betreft pas aan de orde als er transparantie is over hoe de afspraken rondom de avw-bijdrage tussen KLM en de overheid zijn gemaakt. Daarnaast moet het reguliere traject naar een nieuwe Cao in alle onderhandelingsvrijheid verlopen, dus zonder vooraf gestelde voorwaarden. In de Cao gaat het om structurele afspraken die geen link hebben met tijdelijke offers. De VNC zal dus niet akkoord gaan met structurele bezuinigingsmaatregelen in de Cao als voorwaarde om de AVW-bijdrage stop te zetten. We zullen niet in een broekzak-vestzak constructie verzanden.

Garantie geregeld
De VNC heeft van KLM de bevestiging gevraagd en de garantie gekregen dat de uitbetaling van uitgesteld loon (2 x 2,5% loonsverhogingen uit 2020 en 2021) geen sigaar uit eigen doos is. Met andere woorden: zodra collega’s de 2 x 2,5% uitgestelde loonsverhogingen vanaf maart 2022 gaan ontvangen, wordt voorkomen dat zij daardoor een nog groter deel van de nu nog lopende avw-bijdrage uit andere middelen moeten bijdragen. Wij zullen KLM uiteraard aan deze belofte houden.

Vertrouwen en begrip
Wij zetten ons als VNC bestuurders intensief en met hart en ziel in voor verbeteringen voor onze leden. Vertrouw erop dat we doen wat nodig is in het belang van al onze leden. Wij vragen jullie begrip voor het feit dat we niet altijd onze gehele strategie kunnen delen, omdat het tactisch beter kan zijn de kaarten nog tegen de borst te houden. Daarnaast krijgen we soms met stille diplomatie meer voor elkaar dan met publiciteit. Bij de keuzes die we hierin maken, staat altijd het vertegenwoordigen van de belangen van al onze cabine/VNC collega’s voorop!

Infosessies
In onze KLM ledeninfo sessies kunnen we uitgebreider informeren, praten we je graag bij op de actualiteit en nemen de tijd voor het beantwoorden van vragen. Jullie input is bovendien van groot belang. Ook kunnen we meer ingaan op zaken die niet voor publiciteit geschikt zijn, maar wel interessant zijn omdat met die kennis het beeld vaak completer wordt. Sluit aan en klik hier voor jouw aanmelding! Vrijdag 10 juni om 09.30 uur is de eerstvolgende. We zien er naar uit jullie te zien/spreken!

Samen sterk.

Ivo Kruse Koster, Carolina Bouwer, Chris van Elswijk, Ingrid Brama, Marije Kroese en Roberto Tunzi
KLM sectiebestuurders

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA