Rooster comité easyJet opgericht

24 mei 2018
Bij het sectiebestuur zijn meldingen van leden binnengekomen die hun ongenoegen uiten inzake de indeling van onze roosters. Om meer inzicht en een betere grip te krijgen over wat daadwerkelijk de meest voorkomende en zorgwekkende problemen zijn omtrent het indelen van de roosters, is tijdens de easyJet ledenvergadering van 17 mei 2018 besloten om een rooster comité op te richten die het sectiebestuur zal ondersteunen bij dit specifieke onderwerp/proces.

Dit comité zal bestaan uit collega's Christine Smeets-Scheibe (Cabin Manager) en Patrick la Lau (Flight Attendant). Christine en Patrick zullen de huidige roosters onder de loep nemen en, tezamen met de meldingen die binnenkomen, een analyse maken van de knelpunten en andere zorgen.

Graag horen we van jou als VNC lid wat jouw obstakels zijn wanneer je het rooster ziet en waar er ruimte is voor verbetering. Christine en Patrick zijn bereikbaar op rostering.easyjet@vnconline.nl voor feedback. Alle meldingen worden uiteraard vertrouwelijk en discreet behandeld.

Ook zijn wij op dit moment druk bezig met onder andere de naleving van de nieuwe geïmplementeerde CAO, individuele zaken van easyJet-leden en andere lopende zaken. De AMS base groeit wekelijks met nieuwe collega’s en ook melden zich steeds meer nieuwe leden aan bij de VNC. Mochten jullie vragen hebben stuur dan een mail naar sectiebestuur.easyjet@vnconline.nl.

Sectiebestuur easyJet
Ron Sneijder en Farah van Keeken

English Version:
Rostering committee easyJet
Reports of dissatisfaction regarding the rosters have been received by the board members of the easyJet Section. In order to gain more insight and a better understanding of what are actually the most common and worrying problems with regards to the rosters, it was decided during the Members Meeting of May 17, 2018 to set up a roster committee to support us with this specific topic / process.

This committee will consist of Christine Smeets-Scheibe (Cabin Manager) and Patrick la Lau (Flight Attendant). Christine and Patrick will review the current rosters and, together with the reports that come in, make an analysis of the bottlenecks and other concerns.

We would love to hear from you as VNC members what your obstacles are when looking at your roster and where you see opportunity for improvement. Christine and Patrick are available at rostering.easyjet@vnconline.nl for your feedback. All reports are of course treated confidentially and discretely.

At the moment we are currently working also on, among other things, compliance with the new CLA, individual cases of easyJet VNC members and other outstanding cases. The AMS base is growing weekly with new colleagues and more new members are joining to the VNC. If you have questions please send an email to sectiebestuur.easyjet@vnconline.nl.

Section easyJet
Ron Sneijder and Farah van Keeken

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA