• home
  • Actueel
  • Ron Sneijder herbenoemd als sectiebestuurder easyJet

Ron Sneijder herbenoemd als sectiebestuurder easyJet

6 mei 2020
Foto: Ron Sneijder samen met collega Dino Brunst

De ledenstemming over goedkeuring van het (her)benoemen van VNC sectiebestuurder Ron Sneijder heeft gunstig uitgepakt: bijna al onze easyJet leden gaven hun stem en die was met een overweldigende meerderheid van 97% positief!

Dat betekent dat Ron zich, als enige kandidaat, met jullie instemming nu opnieuw zal gaan inzetten als VNC bestuurder voor de easyJet leden, wat wij erg goed nieuws vinden.

Voortzetting goede samenwerking
Ron neemt weer de voorzitterstaak van zijn sectie op zich en daarbij zien we uit naar de verdere goede en prettige samenwerking. Wij kennen Ron als een erg bevlogen, betrokken doorzetter die veel tijd en energie steekt in zijn werkzaamheden voor de cabinecollega’s.

Tot slot bedanken we jullie voor het in hem gestelde vertrouwen en wensen Ron weer succes in deze voor de VNC superdrukke tijden.

VNC bestuur en medewerkers

English version


Ron Sneijder reappointed to board member easyJet section

The member vote in regards to the approval of the (re)appointment of VNC Board member Ron Sneijder came out positive: almost all easyJet members voiced their opinion and with an overwhelming majority of 97% in favor of the reappointment!

This means that Ron, as only candidate, with your approval will continue his work as VNC board member for the easyJet members, which we think is good news.

Continuation of good cooperation
Ron takes on the chairmanship of his section again and we look forward to the continuation of good and pleasant cooperation. We know Ron as a very passionate, committed go-getter who puts a lot of time and energy into his work for the cabin colleagues.

Finally, we thank you for the trust you have placed in him and wish Ron good luck again in these super busy times for the VNC.

VNC board and employees

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA