• home
  • Actueel
  • Reminder: VNC vacature KLM sectiebestuurslid

Reminder: VNC vacature KLM sectiebestuurslid

8 feb. 2019
Ook jij kan je nog aanmelden voor de vacature voor KLM sectiebestuurder. Deze is opengesteld vanwege het vertrek van onze collega Marion Leguijt, KLM sectiebestuurslid en algemeen secretaris bij de VNC. De sluitingsdatum van de vacature is 14 februari.

Voor deze vacature kunnen VNC leden van de KLM–sectie zich kandidaat stellen. Bij geschiktheid zullen kandidaten worden voorgedragen in de KLM Ledenraad van donderdag 7 maart 2019, waar wordt gestemd over de uiteindelijke invulling van deze vacature.

Teamwerk vliegende collega’s
Een bestuurslid wordt voor een termijn van vier jaar gekozen. Je werkt in die periode in een team van vliegende collega's dat wordt ondersteund door een professioneel onderhandelaar en andere specialisten. Naast het afsluiten van een cao voor cabinepersoneel, ben je in deze functie nauw betrokken bij arbeidsvoorwaardelijke zaken, individuele belangenbehartiging, bereid je vergaderingen voor en houd je de opvolging van acties in de gaten. Ook ben je mede verantwoordelijk voor de algemene vertegenwoordiging van VNC-leden.
Heb je interesse in deze functie, dan kun je meer specifieke informatie opvragen bij ons via secretariaat@vnconline.nl.

Kandidaat stellen
Volgens de statuten moet je je schriftelijk bij ons kandidaat stellen en verklaren dat je bij benoeming bereid bent een bestuursfunctie te aanvaarden. Dat doe je door:
de bereidverklaring (volledig ingevuld!)
• een CV
• een brief met je motivatie
• een (digitale) pasfoto
• 12 handtekeningen van VNC leden van de KLM-sectie die jouw kandidatuur ondersteunen, tenzij je door het bestuur wordt voorgedragen
bij de VNC te doen toekomen.

Je kunt de benodigde zaken digitaal naar secretariaat@vnconline.nl zenden, afgeven of via de post sturen: Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC, Stationsplein 406, 1117 CL te Schiphol-Oost.

Het totaalpakket voor een geldige kandidaatstelling (de bereidverklaring, CV, motivatiebrief (digitale) pasfoto en 12 handtekeningen van KLM VNC-leden ter ondersteuning) moet voor donderdag 14 februari 2019 bij de VNC binnen zijn.

VNC bestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA