• home
  • Actueel
  • Reminder: uitnodiging transavia ledenvergaderingen

Reminder: uitnodiging transavia ledenvergaderingen

9 mei 2017

In de week van 15 mei aanstaande organiseren we een aantal ledenvergaderingen op de drie meldstations Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. We zullen het cao-resultaat uitvoerig toelichten en de aanwezige leden kunnen hun stem uitbrengen. Het stemmen kan dus tussen 09.00-18.00 uur op onderstaande locaties.

 
*maandag 15 mei 2017 Rotterdam 9.00–18.00 uur Worldhotel Wings, 1e etage Uitgebreide toelichting: 10.00-13.00 uur en 14.00-17.00 uur.

*dinsdag 16 mei 2017 Eindhoven 9.00 – 18.00 uur. Business Centre Eindhoven Airport, Air Business Zaal. Uitgebreide toelichting: 10.00-13.00 uur en 14.00-17.00 uur.

*woensdag 17 mei 2017 Rotterdam 9.00 – 18.00 uur Worldhotel Wings, 1e etage. Uitgebreide toelichting: 10.00-13.00 uur en 14.00-17.00 uur.

*donderdag 18 mei 2017 Amsterdam 9.00 – 17.00 uur op het VNC kantoor te Schiphol Oost. Uitgebreide toelichting: 10.00-13.00 uur en 14.00-17.00 uur.

*vrijdag 19 mei 2017 Amsterdam 9.00 – 17.00 uur op het VNC kantoor te Schiphol Oost. Uitgebreide toelichting: 10.00-13.00 uur en 14.00-17.00 uur.

VNC is enige cao onderhandelingspartner
 De VNC zit als enige onderhandelingspartner van transavia aan de cao tafel. Als VNC lid telt dus jouw mening en heb je invloed en inspraak op jouw arbeidsvoorwaarden en op jouw toekomst!

We hebben inmiddels vele gesprekken gevoerd met het bedrijf om tot een nieuwe cao te komen. Het sectiebestuur begrijpt dat de paragraaf Introductie Tbids & WRR veel vragen oproept. In het onderhandelingsresultaat staat dat partijen gezamenlijk de mogelijkheden onderzoeken van een sterk vereenvoudigde regelset van WRR-regels. Dit onderzoek kent een drietal fasen.

Wat is een goed rooster
 In de eerste fase definiëren we wat de uitgangspunten zijn van een goed rooster. Hierbij kijken we bijvoorbeeld naar een eerlijke verdeling van de lasten (duty-hours, night-hours), maar ook naar individuele voorkeuren zoals vroeg- of juist laat aanmelden. Om dit voor elkaar te krijgen onderzoeken we of bepaalde WRR-regels hieraan bijdragen of juist het tegenovergestelde bewerkstelligen. Vervolgens zullen we de Optimizer, het automatische indelings- en biedsysteem bouwen. In de tweede fase zullen we de resultaten van deze Optimizer toetsen. De VNC heeft met transavia afgesproken dat VNC leden hierbij zullen participeren. De resultaten van deze toets zal de VNC met haar leden evalueren. In de laatste fase zal een eventuele (deels) aangepaste WRR worden ingevoerd. Dit zal pas gebeuren na goedkeuring van de leden, jullie dus.

Stemmen is beslissend
 Dit onderhandelingsresultaat kan beschouwd worden als het hoogst haalbare resultaat van onze gesprekken met transavia. We willen nogmaals benadrukken dat wij dit resultaat neutraal aan de leden zullen voorleggen. Het sectiebestuur zal dan ook geen stemadvies geven. Als de leden besluiten akkoord te gaan met dit onderhandelingsresultaat, hebben we een nieuwe cao voor het cabinepersoneel. Als de leden besluiten hier niet akkoord mee te gaan, dan moeten wij het ook gezamenlijk gaan hebben over de te nemen vervolgstappen.

Voor vragen en/of opmerkingen kun je ons bereiken via sectiebestuur.transavia@vnconline.nl

Sectiebestuur transavia

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA