• home
  • Actueel
  • Reminder: Teken de petitie tegen gedwongen zelfstandig ondernemerschap van cabinepersoneel

Reminder: Teken de petitie tegen gedwongen zelfstandig ondernemerschap van cabinepersoneel

7 dec. 2021
De overkoepelende organisatie van Europese vakbonden EurECCA* roept de Europese autoriteiten op praktijken van luchtvaartmaatschappijen te stoppen die cabinepersoneel dwingen als zelfstandig ondernemer te werken.
‘Samen Sterker’: onderteken de petitie klik op: Say NO to self-employment for Cabin Crew in Civil Aviation.

De COVID-pandemie heeft de luchtvaartindustrie hard getroffen. Dat heeft geleid tot banenverlies, ontslagen, loonsverlagingen en slechtere arbeidsvoorwaarden voor cabinepersoneel. Sommige luchtvaartbedrijven blijven de mazen in de wet opzoeken en maken hardnekkig gebruik van onbestaande thuisbasissen en schijnzelfstandigheid. Personeel moet als zelfstandig ondernemer voor deze bedrijven aan de slag, met als gevolg baan- en rechtsonzekerheid.
EurCCA heeft de Europese autoriteiten opgeroepen om met een gecoördineerd standpunt te komen en een einde te maken aan luchtvaartmaatschappijen die cabin crew dwingen om als zelfstandige te werken.

"Samen sterker" door ondertekening van EurECCA's petitie
Binnen Europa wordt door EurECCA nog altijd gestreden voor het standaardiseren van procedures en wet- en regelgeving. Dit is noodzakelijk om het gebruik van mazen in de EU-regelgeving te vermijden en voor crewleden fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, eerlijke concurrentie en gelijke sociale normen te garanderen. Op 16 december aanstaande heeft EurECCA een overleg gepland met vertegenwoordigers van de EU, waarin deze belangrijke zaken op de agenda staan.  
Ondersteun hen en teken de petitie: stop gedwongen zelfstandig ondernemerschap van cabinepersoneel! Na het ondertekenen van de petitie ontvang je een mail in je inbox, vergeet deze niet te bevestigen!

Alvast bedankt!
VNC bestuur namens EurECCA

*Ruim 70% van al het Europese cabinepersoneel is vertegenwoordigd in EurECCA. Als mede-oprichter is de VNC nauw betrokken bij deze belangrijke organisatie.


English version:
Sign the petition, say NO to self-employment for Cabin Crew in Civil Aviation

The umbrella organization of European cabin crew unions EurECCA* calls on European authorities to end airline practices that force cabin crew to work self-employed.
'Stronger together': sign the petition click on: : Say NO to self-employment for Cabin Crew in Civil Aviation.

The COVID pandemic has hit the airline industry hard. This has led to job losses, layoffs, wage cuts and poorer working conditions for cabin crew. Some airlines continue to look for loopholes, persistently making use of non-existent home bases and bogus self-employment. Crew has to work as independent entrepreneurs for these companies, resulting in job- and legal insecurity.
EurCCA has called on European authorities to take a coordinated position and end airlines forcing cabin crew to self-employment.

"Stronger Together" by signing EurECCA's petition
Within Europe, EurECCA is still fighting for the standardization of procedures, legislation and regulations. This is necessary to avoid the use of loopholes in EU regulations and to ensure decent working conditions, fair competition and equal social standards for crew members. On December 16th, EurECCA has scheduled another standing meeting with EU representatives, in which these important issues are on the agenda.
Support them and sign the petition: stop forced self-employment of cabin crew! After signing the petition you will receive an email in your inbox, don't forget to confirm!

Thanks in advance!
VNC board on behalf of EurECCA

*Over 70% of all European cabin crew is represented in EurECCA. As a co-founder, the VNC is closely involved in this important organization.

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA