• home
  • Actueel
  • Reminder: kandidaten gezocht voor easyJet Ondernemingsraad

Reminder: kandidaten gezocht voor easyJet Ondernemingsraad

18 mrt. 2021
Wil jij je inzetten voor jouw cabinecollega’s bij easyJet, meld je dan voor dinsdag 23 maart aanstaande bij de VNC. Dan kunnen wij jou voordragen voor de Ondernemingsraad (OR) verkiezingen, die lopen van 31 mei tot en met 4 juni 2021. Er staan maar liefst 5 zetels voor cabinepersoneel in de OR open.

Meld je aan!
Aanmelden kan - in volgorde van onze voorkeur - middels:
* een mail naar secretariaat@vnconline.nl
* per post naar de VNC, antwoordnummer 264, 1100 VB, Amsterdam ZO
(postzegel is niet nodig)

Leden van de Ondernemingsraad vertegenwoordigen de verschillende functiegroepen bij easyJet (cabine- cockpit- en grondpersoneel), behartigen de belangen van hun collega’s en kijken mee in de bedrijfsvoering.

Brede blik op bedrijfsvoering
Als ondernemingsraadslid overleg je regelmatig met de easyJet bedrijfsleiding over de arbeidsomstandigheden en over strategische beslissingen. De OR maakt zich sterk voor een bedrijfsbreed sociaal personeelsbeleid, veiligheid, gezondheid, welzijn en re-integratie. Dat vereist een brede blik en daarnaast kijken de OR cabineleden namens de VNC in het bijzonder naar de impact van bovenstaande onderwerpen op de easyJet cabinecollega’s. Zij werken binnen de verschillende arbeidsvoorwaardelijke kaders en bewaken de naleving daarvan, maar zijn niet verantwoordelijk voor het maken van die arbeidsvoorwaardelijke afpraken, dat is het werk van de easyJet sectiebestuurders.

Wat hebben we nodig van je?
OR kandidaten dienen minstens 1 jaar aaneengesloten bij easyJet basis Amsterdam in dienst te zijn.

 Voor de kandidaatstelling hebben wij de onderstaande zaken van je nodig:
• Jouw motivatie om je kandidaat te stellen
• Jouw actuele CV met (digitale) pasfoto
• De compleet ingevulde 'bereidverklaring kandidaatstelling' klik hier.

Aanmeldingen dienen voor dinsdag 23 maart 2021 bij ons binnen te zijn. Heb je nog vragen, mail deze dan naar secretariaat@vnconline.nl, wij beantwoorden ze graag!

Sectiebestuur easyJet
Ron Sneijder
Farah van Keeken


English version:

The election for the Works Council (OR) for the easyJet section is coming up. VNC is looking for members that would like to apply as a candidate. There are 5 seats available for cabin crew in the OR. If you're interested, please apply before Tuesday 23-3-2021. The actual elections for the Works Council will be held from May 31st – June 4th 2021.

Members of the Works Council are colleagues that are committed to the wellbeing of their colleagues and for this purpose monitor easyJet business management. They represent the different groups of functions within easyJet (cabin crew, cockpit crew and ground staff), have a monthly meet up with the Amsterdam management to discuss labour conditions and strategic decisions that are important for the easyJet Amsterdam base. The Works Council is committed to a company-wide social personnel policy, health, safety, wellbeing and reintegration. That demands a broad view of all Council members, but the members that act on behalf of cabin crew and VNC must obviously have a special interest in the impact of aforementioned subjects on the easyJet cabin crew. They work within the limits of the different labour agreements and guard those limits. They are however not responsible for constructing  labour agreements, that is the job of a union, like VNC.

How to apply
In order of our preference:
• digitally via mail to secretariaat@vnconline.nl
• regular mail to VNC, antwoordnummer 264, 1100 VB, Amsterdam ZO
Applications must be in our possession before Tuesday 23-3-2021

What do we need from you:
Candidates for the Works Council must have been in service at the easyJet Amsterdam base for at least one year. Candidates must submit the following things:
• a motivation for your candidacy
• an updated resume/CV
• a completed copy of 'Declaration of Intented Candidacy' click here

If you have any questions, please mail us at secretariaat@vnconline.nl, we are happy to help!

easyJet section VNC
Ron Sneijder
Farah van Keeken

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA